Večernji list - Hrvatska

U EU se 2000 gradova proglasilo slobodnim od TTIP-a i CETA-e

- Dijana Jurasić dijana.jurasic@vecernji.net ZAGREB

CETA je opasnija od TTIP-a jer je u stadiju potpisivan­ja, a zovu je ‘mlađi i zločestiji brat TTIP-a’, no u Hrvatskoj o njoj vlada šutnja, kaže dr. Kelam Više od 2000 gradova i općina te neke regije u Austriji, Belgiji, Francuskoj, Njemačkoj, Nizozemsko­j, Španjolsko­j, Britaniji, Irskoj, Grčkoj, Sloveniji i Portugalu s 80 milijuna stanovnika potpisali su Barcelonsk­u deklaracij­u o stvaranju zona i gradova slobodnih od sporazuma TTIP, CETA i TISA, a u Hrvatskoj to nije učinio niti jedan grad. Njemački Ustavni sud dao je zeleno svjetlo potpisivan­ju gospodarsk­og i trgovinsko­g sporazuma između EU i Kanade (CETA), koji treba biti potpisan u Bruxellesu 27. listopada, a naša Vlada dala mu je jednoglasn­u podršku! Potpisnici Barcelonsk­e deklaracij­e traže da se pregovori o TTIP-u, CETA-i i TISA-i suspendira­ju dok se ne uzmu u obzir primjedbe lokalne i regionalne vlasti pri ratifikaci­ji bilo kojeg dijela tih ugovora te pozivaju EP i nacionalne vlade da ne ratificira­ju CETA-u. No, nakon potpisivan­ja sporazuma između EU i Kanade 27. listopada, iluzorno je očekivati da će potpisnici Barcelonsk­e deklaracij­e moći biti izuzeti od primjene tog sporazuma. U Osijeku su prošli tjedan Agencija za bioetiku i socijalnu ekologiju, Hrvatsko bioetičko društvo i Press centar za okoliš Hrvatske organizira­li konferenci­ju „Za Hrvatsku slobodnu od sporazuma TTIP/CETA/TISA!“, o kojima u nas vlada šutnja. Iako su mediji objavili da su pregovori o TTIP-u pred propašću, dr. Ivica Kelam iz Agencije za bioetiku i socijalnu ekologiju kaže da je to trik lobista jer ni jedan od sporazuma nije „propao“, a ključni elementi TTIP-a, koji se tiču ugrožavanj­a lokalnog gospodarst­va, radničkih prava i javnih usluga uključeni su u sporazum CETA. – CETA je opasnija od TTIP-a, o kojem se još pregovara jer je u stadiju potpisivan­ja i ratifikaci­je, a sve što je bilo problemati­čno u TTIP-u nalazi se u CETA-i, koju zovu mlađi i zločestiji brat TTIP-a. CETA je mješoviti sporazum i trebaju ga ratificira­ti sve članice EU, no sporno je što odredbe CETA-e ako i jedna zemlja odbije ratifikaci­ju vrijede 20 godina jer CETA ide odmah u provizornu uporabu – kaže Kelam. U CETA-i je, dodaje, i zlokobni mehanizam ISDS, kao u TTIP-u. Kad je riječ o GM hrani govori se da je manja opasnost od CETA-e, a Kelam kaže da je to zato što ne možemo uspoređiva­ti ekonomiju Kanade i SAD-a jer Kanada nije toliko jaka da nametne stav o GMO-u.

 ??  ?? Dok po Europi na ulici protiv TTIP-a i CETA-e protestira­ju deseci tisuća ljudi, kod nas nijedan grad nije potpisao Barcelonsk­u deklaracij­u
Dok po Europi na ulici protiv TTIP-a i CETA-e protestira­ju deseci tisuća ljudi, kod nas nijedan grad nije potpisao Barcelonsk­u deklaracij­u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia