Večernji list - Hrvatska

CRM kontaktni centar bez velikih pocetnih ulaganja Pojednosta­vnite poslovne procese i unaprijedi­te odnose s klijentima za samo 350 kuna mjesecno

-

Ako želite bolje upoznali svoje korisnike i njihove potrebe prema kojima je lakše kreirati buduce marketinšk­e i prodajne aktivnosti odaberite Vipnetovu uslugu CRM kontaktni centar koja olakšava pracenje poziva, e-mailova i drugih kanala komunikaci­je s klijentima. Na taj nacin ostvarujet­e uštede, bržu implementa­ciju i jedno- stavnu skalabilno­st bez velikih pocetnih ulaganja. Bez obzira radi li se o malom obiteljsko­m gospodarst­vu ili o velikoj tvrtki, CRM kontaktni centar prikazuje informacij­e o komunikaci­jskim kanalima te pruža detaljan analiticki uvid u strukturu problema i potreba klijenata. Jedna od glavnih prednosti usluge je to što predstavlj­a jedinstven spoj pozivnog centra i Microsoft Dynamics CRM-a, a pritom ne zahtijeva zasebnu infrastruk­turu kao što su telefonske centrale, nego iskljucivo pristup internetu. Uz pomoc primjene inovativni­h rješenja poput ovog, nije važno je li kontakt ostvaren telefonom, e-mailom ili na društvenim mrežama. S obzirom da su podaci preko aplikacije pohranjeni u oblaku moguce im je pristupiti bilo kad i bilo gdje. Komunikaci­ju je moguce pratiti u realnom vremenu, a usluga omogucuje preusmjera­vanje poziva ili e-mailova na željeni odjel, odre ivanje njihove važnosti, kontaktira­nje klijenata prema specificni­m potrebama te brojne druge mogucnosti. Kako bi mogli odabrati upravo onaj oblik usluge koji odgovara potrebama odre enog poslovanja u Vip ponudi su tri paketa: Basic za 350 kuna mjesecno, Standard za 490 kuna i Master za 550 kuna, bez ugovorne obveze. Za korisnike koji trebaju samo CRM funkcional­nost, mjesecni najam licence iznosi 185 ili 400 kuna ovisno o tome trebaju li osnovni ili napredni paket. Uz to Vipnet nudi i usluge treninga i savjetovan­ja za korištenje CRM kontaktnog centra. Za više informacij­a o usluzi posjetite vipnet.hr ili nazovite 0800 091 091. •

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia