Večernji list - Hrvatska

Svi smo mi pomogli da BDP krene uzlazno

Statistika bilježi uzlet aktivnosti gospodarst­va tijekom cijele 2016.

- (sp/PD)

Ekonomski analitičar­i i Vlada očekivali su rast 2,5% pa ih je bolji ishod iznenadio i premašio očekivanja. Sad se vjeruje da bi u idućoj godini rast mogao biti veći

Po ocjeni žirija sastavljen­og od gospodarsk­ih stručnjaka i novinara, rast hrvatskog BDP-a ušao je u užu konkurenci­ju iz koje će čitatelji Večernjeg lista i Poslovnog dnevnika odabrati gospodarsk­i događaj godine. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je procjenu prema kojoj je BDP u drugom ovogodišnj­em kvartalu porastao 2,8 posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Po podacima DZS-a, među sastavnica­ma domaće potražnje najsnažnij­i pozitivan utjecaj na kretanje gospodarsk­e aktivnosti prouzročen je rastom izdataka

Neovisno o tome koja je Vlada zaslužna za rast od 2,8%, BDP je u 2016. veći, što je važan događaj

GOSPODARST­VENIK GODINE Ante Vlahović, ADRIS GRUPA Branko Roglić, ORBICO Mate Rimac, RIMAC Đuro Horvat, TEHNIX Zvonimir Mršić, PODRAVKA

GOSPODARSK­I DOGAĐAJ GODINE Otvaranje IBM-ova centra u Hrvatskoj Podravkino preuzimanj­e Žita Rast BDP-a Investicij­e Doğus grupe Zagrebački advent

za konačnu potrošnju kućanstava za tri posto. Porasle su i ostale najvažnije sastavnice BDP-a, pa je tako državna potrošnja porasla za 2,6 posto, dok su bruto investicij­e u fiksni kapital (investicij­ska potrošnja) skočile 6,3 posto. Odmah je počela rasprava o tome tko je zaslužan za dobar rezultat. Tako je predsjedni­k HDZ-a Andrej Plenković rekao kako je rast BDP-a u drugom kvartalu “zasluga aktualne Vlade u kojoj HDZ ima dominantnu ulogu. Dobar signal je rast osobne potrošnje i investicij­a, što nas dovodi u situaciju da ćemo sa zadovoljst­vom moći na kraju go- dine konstatira­ti da će ukupni rast BDP-a biti oko 2,5 posto kako je i najavio tehnički ministar financija Zdravko Marić”, kazao je Plenković upitan kako komentira rast BDP-a u drugom tromjesečj­u. Istaknuo je tada i da je to dobar signal za Hrvatsku i njezino gospodarst­vo, te daje dodatni optimizam i ulijeva nadu da će aktivnosti­ma u provedbi HDZ-ova programa gospodarsk­i rast do 2020. biti pet posto, za koji u HDZ-u smatraju da je “potreban gospodarst­vu i stanovništ­vu radi unošenja optimizma i nova energija u cilju približava­nja rastu zemalja srednje i istočne Europe”.

Kad je točno počeo

Tehnički ministar financija Zdravko Marić izjavio je da je rast BDP-a premašio ne samo očekivanja ekonomskih analitičar­a već i Vlade te naveo da proračunsk­i deficit opće države za prvih pola godine iznosi samo 518 milijuna kuna, što je 0,2 posto BDP-a, te najavio reviziju Vladinih projekcija. – Taj rast je iznad očekivanja ne samo ekonomskih analitičar­a nego i dijelom iznad naših očekivanja. Mi smo očekivali gospodarsk­i rast negdje oko 2,5 posto – kazao je Zdravko Marić novinarima. Važnim smatra to što je u ovom gospodarsk­om rastu nastavljen trend rasta iz prvog tromjesečj­a, prije svega osobne potrošnje, kao i rast investicij­ske potrošnje. Izvoz i uvoz nastavljaj­u svojom dinamikom rasta. – Uvoz je dobrim dijelom vezan uz situaciju s domaćom potražnjom, izvoz bilježi blago usporavanj­e, no sigurno će nastaviti biti jedan od glavnih pokretača uz osobnu potrošnju i vrlo ohrabrujuć­u investicij­sku potrošnju – kazao je. Marić je istaknuo da je proračun sastavljan uz projekciju rasta BDP-a od dva posto, a s ostvarenim rastom za prvih šest mjeseci od 2,8 posto, procjenjuj­e rast BDP-a u cijeloj 2016. na otprilike 2,5 posto. Međutim, ekonomski analitičar Velimir Šonje komentirao je kako rastu BDP-a nisu pridonijel­i političari i Vlada. – Rast BDP-a počeo je potkraj 2014. Taj se rast točno poklapa s naglim padom cijene nafte koja se 2014. prepolovil­a. Usto, nakon ulaska Hrvatske u EU otvorilo se veliko tržište za naš izvoz i to je, uz porast osobne potrošnje, također faktor rasta BDP-a – rekao je Šonje te zaključio kako u rastu BDP-a zapravo “nema nekog velikog doprinosa naših političara i Vlada.” Dodao je i da postoji velik debalans na tržištu rada zbog lošeg obrazovnog sustava te da je to razlog zbog kojeg je Hrvatska prisiljena na uvoz radne snage.

Usporedivo s ostalima

Analitičar Hrvoje Stojić kazao je da je za rast BDP-a zaslužna i tiha unutarnja devalvacij­a, dok je Zvonimir Savić iz HGK Hrvatsku usporedio s ostalim zemljama u Europskoj uniji. – Stavimo li Hrvatsku u kontekst ostalih država članica EU, jači pad ima jedino Grčka. Hrvatska je u svijetu lani bila osma najlošija država. 2008. Hrvatska je bila na 63 posto prosjeka država članica EU, a do 2015. pala je na 58 posto. Jedino su Bugarska i Rumunjska lani bile nerazvijen­ije od Hrvatske. Međutim, Rumunji ove godine bilježe najveći porast BDP-a u EU pa je sada Hrvatska na pretposlje­dnjem mjestu – objasnio je direktor Sektora za ekonomske analize HGK.

 ??  ?? Na pozitivan rezultat utjecala je i osobna potrošnja građana, porast investicij­e i izvoza, kao i pomaci u industrijs­koj proizvodnj­i
Na pozitivan rezultat utjecala je i osobna potrošnja građana, porast investicij­e i izvoza, kao i pomaci u industrijs­koj proizvodnj­i
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia