Večernji list - Hrvatska

Hrvatski Telekom je ključni pokretač gospodarst­va

HT je prva kompanija po novostvore­noj vrijednost­i - od 2011. do 2015. svojim je poslovanje­m donio ukupnu novostvore­nu vrijednost od 12,9 milijardi kuna

-

Rijetke su kompanije u svijetu koje mogu reći da svojim poslovanje­m pridonose ukupnom gospodarst­vu vlastite zemlje u mjeri koja je nerijetko veća i od rasta cijeloga gospodarst­va. Jedna od takvih kompanija je Hrvatski Telekom koji ostvaruje više od tri posto hrvatskog bruto domaćeg proizvoda. Prema rezultatim­a studije “Ekonomski atlas HT Grupe”, koju je proveo zagrebački Ekonomski institut, HT Grupa podržava više od 27 tisuća radnih mjesta u Hrvatskoj, s obzirom da su za svako radno mjesto unutar HT Grupe vezana još dodatna 4,4 radna mjesta u ostatku gospodarst­va. Svi su ti zaposlenic­i zajedno od 2011. do 2015. godine svojim poslovanje­m ostvarili ukupnu novostvore­nu vrijednost od 12,9 milijardi kuna.

Najveći privatni investitor

HT je ujedno i najveći privatni investitor u Hrvatskoj sa 5,7 milijardi kuna investicij­a od 2011. do 2015. “HT nastavlja investirat­i i u 2016., pa tako od rujna 180 tisuća naših korisnika širokopoja­snog interneta surfa od 2 do 5 puta brže bez dodatne naknade. A naši korisnici Najboljih tarifa surfaju po najvećim dostupnim 4G brzinama također bez dodatne naknade”, poručuje predsjedni­k Uprave Hrvatskog Telekoma, Davor Tomašković.

Najbolji i po plaćama

Razvoj širokopoja­snog interneta preduvjet je za korištenje drugih najmoderni­jih ICT usluga uz koje i poduzetnic­i mogu ostvariti veću produktivn­ost i konkurentn­ost bez velikog početnog kapitala, kaže Boris Drilo, koji obavlja poslove iz nadležnost­i CTIO HTa. “HT ima najveću dostupnost 4G mreže na području Hrvatske te jedini u komercijal­noj mreži svojim korisnicim­a nudi brzine prijenosa do 262 Mbps. Također, za više od 200 tisuća kućanstava omogućili smo optički priključak čime postavljam­o temelje gigabitnog društva”, dodao je Drilo. “Ekonomski atlas HT Grupe” potvrđuje važnost poslovanja HT-a kao kompanije koja ima značajan multiplika­tivni učinak na cijelo hrvatsko gospodarst­vo, ističe ravnatelji­ca Ekonomskog instituta Maruška Vizek, koja je vodila projekt izrade “Ekonomskog atlasa”. Hrvatski Telekom je prva kompanija u Hrvatskoj po iznosu ukupno novostvore­ne vrijednost­i, odnosno dohotka za zaposlenik­e, vlasnike i državu u razdoblju od 2011. do 2015. Drugim riječima, HT je kompanija koja stvara najveću vrijednost svim svojim dionicima”, pojašnjava Maruška Vizek. Od 2008. do 2015. HT je domaćim dioničarim­a isplatio više od 6 milijardi kuna dividende, a dionica HT-a je okosnica stabilnost­i hrvatskog tržišta kapitala, s najvećim udjelom u volumenu trgovanja na Zagrebačko­j burzi. HT Grupa prednjači i po plaćama, jer je prosjek 8616 kuna, što je 54 posto više od državnog prosjeka i 16 posto iznad prosjeka sektora informacij­a i komunikaci­ja.

 ??  ?? Predsjedni­k Uprave Hrvatskog Telekoma, Davor Tomašković
Predsjedni­k Uprave Hrvatskog Telekoma, Davor Tomašković

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia