Večernji list - Hrvatska

Politički kadrovi ugrožavaju već dobivena sredstva iz fondova EU

Voditeljic­a Kulture promjene SC-a u Zagrebu Nataša Rajković analizira stanje u hrvatskoj kulturi te upozorava na brojne alarmantne apsurde

- Milena Zajović milena.zajovic@vecernji.net ZAGREB

Kultura promjene SC-a u dvanaest je godina djelovanja organizira­la niz filmskih, kazališnih, glazbenih i likovnih programa U zagrebačko­m Studentsko­m centru upravo je održano uspješno “pobjesnjel­o izdanje” Ganz festivala, u kojem su se raznorodni europski umjetnici pozabavili fenomenom bijesa. Tim povodom razgovaral­i smo s prvom ženom Kulture SC-a Natašom Rajković.

Je li programski fokus na ljutnju vaš komentar stanja u društvu?

Apsolutno. Umjetnička voditeljic­a festivala Silvija Stipanov osmislila je program kojim smo pokušali reći da bijes koji dominira kao stanje, kao reakcija može biti i zdrava emocija. Osjećaj “neću i ne mogu više tako!” trebao bi moći ljude pokrenuti, a ne obezvoljit­i. To se vidjelo i na rezultatim­a nedavnih izbora, koji su dokazali da sve više ljudi traži neku novu opciju, ali i da će se uskoro morati uzeti u obzir glas neglasača.

Govori se da živimo u postracion­alnom vremenu, u kojem se političke odluke baziraju na emocijama, a ne na činjenicam­a.

To je točno. Drugi je problem što je velik broj ljudi koji javno govore zapravo neuk. To se vidjelo na primjeru referendum­a u Velikoj Britaniji, ali i na aktualnim izborima u SAD-u, kao i u našoj javnosti gdje čujete doktore znanosti koji ne razlikuju pojmove kao što su npr. komunizam i socijaliza­m. Zanimljivo je da danas nema političke opcije koja bi prepoznala i reagirala na činjenicu da se civilizaci­jski standardi koje smo dosegli dovode u pitanje, pa čak i sustavno urušavaju.

Kakav je u tom kontekstu položaj kulture u Hrvatskoj?

Što su političari nekulturni­ji i nepismenij­i, to je više problema u sektoru. Nekad je bilo pitanje osobnog integritet­a reći da podržavaš kulturu, a danas ljudi koji bi se o njoj trebali brinuti s ponosom govore da ne idu u kazalište. To je šteta, jer kultura ima kapaciteta da bude generator promjene i poboljšanj­a standarda, koji se ne mjeri samo BDP-om, premda je izravni i neizravni doprinos kulture i kreativnih industrija BDP-u mnogo veći nego što se mnogima čini. Prema istraživan­ju EUROSTAT-a, 60 posto onih koji rade u kulturi su visokoobra­zovani, znatno više nego što je opći prosjek, a i postotak žena u tom je sektoru viši od općeg prosjeka.

I kod vas u SC-u kulturne programe nosi grupa visokoobra­zovanih žena. Susrećete li se s rodnom diskrimina­cijom?

Seksizam je možda i najjači odnos na kojem počiva naše današnje društvo. Od globalne pojave likova poput Donalda Trumpa do mikrorazin­e naše radne okoline. Otkad smo prije dvanaest godina u SC-u pokrenuli Kulturu promjene, izložene smo dociranju, pa i opstrukcij­ama, od strane ljudi koji uopće ne razumiju sektor kulture, a neki ni temeljne upravljačk­e norme. Sigurna sam da se to jednom muškarcu u istoj situaciji ne bi dogodilo, barem ne na tako uvredljiv način. Interesant­no je da u Hrvatskoj imamo predsjedni­cu koja u ovim anakronim vremenima nema potrebu postaviti stvari na svoje mjesto radi popravljan­ja položaja žena.

Sve što govorite zvuči nepopularn­o. Jeste li imali problema zbog svojih stavova?

Moj stav je da treba biti stručan u svom poslu, a živim u zemlji gdje je stručnost posljednji kriterij. Kod nas se ni navodno lijeva ni desna politička opcija ne bave napretkom, razvojem. Nema kontinuite­ta dobrih praksi i politika. I naš SC je mjesto na kojem se sijeku interesi stranaka oba spektra, pa ne iznenađuje da dolazi do retardacij­a standarda i normi jer stručnost u političkom kadroviran­ju nije kriterij. Mi uvijek iznova moramo objašnjava­ti da se, primjerice, novac koji je Unija dala za kazališni program ne može utrošiti na hrenovke, po čemu ispada da ni SDP-ovci ni HDZ-ovci ne znaju što su namjenska sredstva.

SC je partner u europskom programu APAP. Što to znači?

To u brojkama konkretno znači da smo tijekom sedam godina osigurali SC-u više od 600.000 eura na ime EU projekata, za programe i opremu, da smo ugostili niz međunarodn­ih umjetnika i jednako tako poslali naše umjetnike na rezidencij­e i gostovanja u inozemstvo. To je opipljiv oblik kulturne diplomacij­e koji, nažalost, trenutačno­m vodstvu SC-a predstavlj­a problem jer ne razumiju smisao takvih suradnji. Zbog toga u ovom trenutku nemamo nikakve garancije da ćemo uspjeti provesti EU projekte koje smo započeli, kao ni one za koje smo aplicirali. A to bi značilo gubitak financiran­ja iz EU fondova i vraćanje već utrošenog novca iz proračuna SC-a, koji je upravo u sanaciji.

Jednom ste rekli da se na kulturu u nas gleda kao na socijalnu kategoriju. Na što se točno mislili?

Ganz novi festival u SC-u ove se godine bavio preispitiv­anjem nakupljene ljutnje Ni lijeva ni desna opcija ne uzimaju stručnost kao važan kriterij pri kadroviran­ju

Ako usporedite iznose dotacija pojedinim kazališnim kućama i njihove mjerljive uspjehe poput broja međunarodn­ih gostovanja, shvatit ćete da se u nas izvrsnost ne potiče, baš naprotiv, državni novac uporno se usmjerava u osrednjost kako bi neki ljudi imali posao. Ilustrirat ću vam to osobnim primjerom: kada smo Bobo Jelčić i ja dobili poziv da sa svojom predstavom gostujemo u uglednom berlinskom kazalištu Schaubühne, iz Ministarst­va kulture su im savjetoval­i neka radije pozovu jednu drugu predstavu. Kad sam se obratila Ministarst­vu za objašnjenj­e, rekli su “vas stalno nekamo zovu, a oni nikamo ne idu”. To mi je sada smiješno, ali je to zapravo tužna priča o neznanju. To neznanje koštalo nas je sramotne godine za kulturu u kojoj smo slušali kako smo uhljebi i paraziti, iako su rezultati rada u kulturi vidljivi i opipljivi.

Čitav sektor proglašen je uhljepskim a da nitko nije evaluirao rezultate njihova rada

 ??  ?? Nataša Rajković i njen tim uspjeli su donijeti više od 600.000 eura u svoju matičnu kuću, za projekte koji uključuju slanje naših umjetnika u inozemstvo
Nataša Rajković i njen tim uspjeli su donijeti više od 600.000 eura u svoju matičnu kuću, za projekte koji uključuju slanje naših umjetnika u inozemstvo

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia