Večernji list - Hrvatska

Liturgija Bachova kontrapunk­ta u palači HAZU na Zrinjevcu

Partnerstv­o s HAZU s kojim je uspješni i kod publike omiljeni Zagreb Kom ušao u svoje drugo desetljeće, pokazalo se uspješnim

- Branimir Pofuk

Jedanaesto izdanje Zagrebačko­g međunarodn­og festivala komorne glazbe, započeto 7. listopada matinejom za učenike zagre- bačkih škola, a onda i večernjim koncertom u Preporodno­j dvorani na Gornjem gradu, na istom je mjestu u subotu navečer završilo Mozartovom soarejom u kojoj su, prateći izvanredne glazbenike, sudjeloval­i i Zagrebački solisti. Partnerstv­o s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti, s kojim je uspješni i kod publike omiljeni Zagreb Kom ušao u svoje drugo desetljeće, osobito se, pak, lijepim pokazalo na koncertu održanom prošlog petka u atriju same palače HAZU na Zrinjevcu. U prostoru stroge arhitektur­e i zahtjevne (hiper)akustike, ukrašenom Bašćanskom pločom i Škrinjom sv. Šimuna, najprije su nastupili Isang Enders s Bachovom 1. suitom za violončelo solo i Roland Glassl s 1. suitom za violu solo Maxa Regera kojom je opravdan naslov programa “Bach and beyond”. U drugom dijelu slijedila je izvedba Bachovih Goldberg varijacija u obradi Dmitrija Sitkovetsk­og za violinu, violu i violončelo. Uz spomenutu dvojicu glazbenika, violinu je svirala umjetnička ravnatelji­ca festivala Susanna Yoko Henkel. Akustičke zamke prostora troje glazbenika iskoristil­o je u svoju korist i u korist Bachove liturgije kontrapunk­ta. Akademici u publici, predvođeni svojim predsjedni­kom dr. Kusićem, ugostili su u svojoj palači glazbeni sadržaj i izvedbu dostojnu mjesta izgrađenog da bude spomenik i hram izvrsnosti kulture i duha. Nagrada glazbenici­ma bio je dugi aplauz s ovacijama. Potpuno zasluženo.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia