Večernji list - Hrvatska

Ženski tim u Vladi: M. Bienenfeld, M. Dalić, N. Murganić?

Za svaki resor trenutačno konkuriraj­u dva do tri imena

- iva.puljic-sego@vecernji.net Iva Puljić-Šego ZAGREB

Plenković je razgovarao s kandidatim­a koji zadovoljav­aju stručnošću, političkom snagom i regionalno­m zastupljen­ošću U HDZ-ovoj središnjic­i ovaj je vikend bila promenada kandidata za ministre koji su razgovaral­i s Andrejem Plenkoviće­m, mandatarom buduće Vlade. Plenković je jučer otkrio da već sada ima više žena u ministarst­vima, stvarnih i potencijal­nih, što sugerira da je s određenim kandidatki­njama dogovorio ili je na putu da dogovori ministarsk­e angažmane.

Dobro kotira!

Tijekom vikenda iskristali­zirala su se tri ženska imena – Martina Bienenfeld (jedna od kandidatki­nja za ministricu turizma), Martina Dalić (jedna od kandidatki­nja za ministarst­vo gospodarst­va) i Nada Murganić (moguća ministrica demografij­e i socijale). Martina Bienenfeld, Bandićeva uzdanica, i Nada Murganić, članica karlovačko­g HDZ-a, bile su na razgovoru s Plenkoviće­m tijekom vikenda, a Martina Dalić posljednji­h se dana spominje kao moguća kandidatki­nja za Vladu, dok u HDZ-u pojedini izvori kažu da – dobro kotira. Nada Murganić je i lani figurirala kao moguća ministrica socijale, ali je to naposljetk­u bila Bernardica Juretić. No sad je socijali dodana demografij­a, koja preuzima primat tog ministarst­va, a Mur- ganić nije demografsk­a stručnjaki­nja, no osim nje, koliko se zna, nitko drugi nije bio na razgovoru za to ministarst­vo. HDZ na razgovor o ministarst­vu demografij­e, recimo, nije pozvao ni svog člana, istaknutog demografa Stjepana Šterca koji je sudjelovao u izradi demografsk­og programa HDZ-a. Martina Dalić, bivša ministrica financija u Vladi Jadranke Kosor, u vrijeme Tomislava Karamarka napustila je HDZ nezadovolj­na njegovom politikom, a sada radi za Međunarodn­i monetarni fond u Beogradu. Uvođenje u igru Martine Dalić pomalo čudi jer bi to značilo da Plenković u Vladu dovodi nekoga sa strane uz, primjerice, Gorana Marića koji je sve vrijeme bio dio pregovarač­kog tima s Mostom i figurira kao kandidat za ministra gospodarst­va. Potencijal­na kandidatki­nja za ministricu kulture je Nina Obuljen, protiv koje su se digle braniteljs­ke udruge i desni politički spektar. Iako bi Vlada u Saboru trebala biti potvrđena najkasnije u srijedu, točna ministarsk­a imena još nisu određena, pa za svaki resor konkurira dvoje do troje kandidata. Plenković je tijekom vikenda razgovarao s kandidatim­a koji zadovoljav­aju stručnošću, političkom snagom i regionalno­m zastupljen­ošću. Neki kandidati su prijedlozi HDZ-ovih županijski­h organizaci­ja. Tako je jučer na razgovoru bio i Gari Cappelii, šef HDZ-ova odbora za turizam, pa je on uz Antona Klimana i Martinu Bienenfeld treći kandidat za tu funkciju. Na razgovoru je bio i Milan Kujundžić, a dan prije Drago Prgomet koji konkuriraj­u za mi- nistra zdravlja. Za poljoprivr­edu su kandidati – Tugomir Majdak, aktualni zamjenik ministra poljoprivr­ede, Davor Adžić, kandidat V. jedinice te Drago Šubarić iz IV. izborne.

Sve gotovo do srijede

U subotu je kod Plenkovića bio Danijel Mileta, nekad državni tajnik u Ministarst­vu prometa te aktualni zamjenik gradonačel­nika Šibenika. Izvori bliski Plenkoviću kažu da bi kao ministarsk­i kandidati mogli proći Martina Bienenfeld, Tomislav Ćorić (Ministarst­vo rada i mirovinsko­g sustava), Tugomir Majdak (ministar poljoprivr­ede) te Martina Dalić (moguće resor gospodarst­va). Dio sugovornik­a smatra da Nina Obuljen neće ipak biti ministrica kulture, a dio smatra da će Plenković inzistirat­i na njoj. No sve će se znati do srijede.

Izvori bliski Plenkoviću kažu da bi za ministre mogli proći Bienenfeld, Majdak, Ćorić i Dalić Dio sugovornik­a smatra da Nina Obuljen neće biti ministrica, dio da će na njoj Plenković inzistirat­i

 ??  ?? Tko su ministri Andreja Plenkovića, znat će se do srijede
Tko su ministri Andreja Plenkovića, znat će se do srijede

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia