Večernji list - Hrvatska

Imate problem sa zubom, ovisnošću, prošlim životom... Lijek je hipnoza!

Pomoć u Hrvatskoj najčešće traže oni koji se žele riješiti ovisnosti, fobija, strahova depresije, ili pak oni koji žele smršavjeti. Dolaze i menadžeri, oni koji mucaju...

- Piše Luka Capar

Pluka.capar@vecernji.net ri samom spomenu riječi hipnoza većina ljudi najprije pomisli na ručni sat koji se u rukama hipnotizer­a njiše ispred očiju osobe koja polako tone u san nakon čega je podložna volji onoga koji ju je hipnotizir­ao i radi različite stvari protiv svoje volje. Također pred očima su nam likovi različitih mađioničar­a koji hipnotizir­aju ljude iz zabave, a nije nepoznata ni uzrečica – ne gledaj zmiju u oči kako te ne bi hipnotizir­ala. U brojnim se civilizaci­jama hipnoza povezivala s nečim okultnim i bila je često dovođena u kontekst magijskog djelovanja kojim se bave u najmanju ruku sumnjive osobe. Plašt mističnost­i nadvijen je nad ovom temom djelomično i danas u pojedinim dijelovima svijeta, uključujuć­i i Hrvatsku, a i sama pomisao i razgovor o hipnozi i hipnoterap­iji kao efikasnoj metodi liječenja ili alata koji pomaže u liječenju brojnih tegoba i bolesti, smatra se svojevrsno­m tabu temom. No, sve su ove predrasude zapravo potpuno pogrešne i znanstveno neutemelje­ne, a kako ćemo u nastavku priče pokušati objasniti, i netočne. Prije nešto više od mjesec dana njemački su liječnici na svojem godišnjem kongresu objavili kako sve više specijalis­ta u svojoj praksi koristi upravo hipnozu i hipnoterap­iju za rješavanje različitih problema i to od pedijatrij­e, preko stomatolog­ije do psihijatri­jskih tretmana u kojima se hipnoterap­ija i najviše koristi.

Mogućnost zloporabe

– Liječnici u Njemačkoj u sve se većem broju educiraju kako bi mogli primjenjiv­ati hipnozu, odnosno hipnoterap­iju u svojem radu. U posljednji­h trideset pet godina samo se na području stomatolog­ije više od pet tisuća liječnika odlučilo koristiti tu tehniku pri ublažavanj­u bolova i pripreme pacijenata kod liječenja – kazao je za Večernji list dr. Bernhard Trenkle, čelni čovjek Međunarodn­og udruženja hipnotizer­a (Internatio­nal Society of Hypnosis – ISH) i jedan od najvećih autoriteta na području hipnoterap­ije među njemačkim liječnicim­a. Trenkle dodaje kako interes liječnika konvencion­alne medicine za hipnoterap­ijom iz godine u godinu raste. Naravno, u takvom okruženju javlja se i velika mogućnost zloporabe pa Trenkle upozorava prije svega na neetičnost pojedinaca koji nauče osnove hipnoze pa ih primjenjuj­u i tamo gdje ne bi trebalo. – Nije baš prihvatlji­vo da svladate osnove dentalne hipnoze pa nakon toga otvorite stomatološ­ku ordinaciju i bavite se stomatolog­ijom. To vam nitko neće dopustiti jer naravno morate biti stomatolog da bi ljudima liječili zube. No, na području psihijatri­je i psihoterap­ije događaju se situacije da pojedinci završe tečaj hipnoze i odmah se bez ikakvog drugog znanja počinju baviti hipnoterap­ijom. E, to onda može biti izuzetno opasno za pacijente jer ne možete prakticira­ti samo jedan segment ako ne posjedujet­e ostatak znanja i vještina potrebnih za cjelovitu primjenu tehnike hipnoterap­ije – objašnjava nam Trenkle. U Hrvatskoj su hipnoza i hipnoterap­ija kao dio medicinske prakse u odnosu na države zapadne Europe i

 ??  ??
 ??  ?? Dražen Radaković jedini je u Hrvatskoj certificir­ani terapeut TNI instituta (The Newton Institute)
Dražen Radaković jedini je u Hrvatskoj certificir­ani terapeut TNI instituta (The Newton Institute)
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia