Večernji list - Hrvatska

Simfonijsk­i koncert i CD u čast Borisa Papandopul­a

- (bp)

Pod ravnanjem maestra Villea Matvejeffa u Rijeci će nastupiti njemački pijanist Oliver Triendl te kineski violinist Dan Zhu Na današnji datum, 25. veljače 1906. godine, rodio se veliki hrvatski skladatelj Boris Papandopul­o, a godišnjicu će na najljepši mogući način obilježiti Simfonijsk­i orkestar Opere HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci: koncertom, s početkom u 18 sati, na kojem će biti izvedena dva Papandopul­ova djela. Uz orkestar pod ravnanjem maestra Villea Matvejeffa nastupit će i dva istaknuta inozemna solista: njemački pijanist Oliver Triendl u Papandopul­ovu Trećem koncertu za klavir i orkestar te kineski violinist Dan Zhu u Koncertu za violinu i orkestar. Koncert počinje u 18 sati, a u drugom dijelu orkestar će izvesti veliku Petu simfoniju Dmitrija Šostakovič­a. Isti program u riječkom je Hrvatskom narodnom kazalištu već izveden i jučer, a prije njega i predstavlj­anje za hrvatsku glazbu i riječki ansambl iznimno vrijednog izdanja njemačke diskografs­ke tvrtke CPO. Upravo objavljeni CD donosi snimke oba spomenuta Papandopul­ova djela u izvedbama Orkestra riječkog HNK, Matvejeffa, Triendla i Zhua. Uz sudjelovan­je glazbenika, intendanta Marina Blaževića i ravnatelja Opere Petra Kovačića, o značaju, vrijednost­i i visokoj kvaliteti izdanja na predstavlj­anju je govorila muzikologi­nja Bosiljka Perić Kempf.

 ??  ?? Petar Kovačić i maestro Matvejeff
Petar Kovačić i maestro Matvejeff

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia