Večernji list - Hrvatska

Energetska, kibernetič­ka i vodna infrastruk­tura sve ugroženije

- Davor Ivanković davor.ivankovic@vecernji.net

U organizaci­ji 2. sigurnosno­g foruma sudjelovat će i Hrvatsko vojno učilište te izraelsko sveučilišt­e Bar Ilan, a pokrovitel­j je predsjedni­ca Na 2. zagrebačko­m sigurnosno­m forumu, koji će se u hotelu Sheraton održati 6. i 7. ožujka, okupit će se više od 80 sigurnosni­h stručnjaka iz 17 zemalja koji će zajedno s političkim predstavni­cima i ekspertima ukazati na moguće prijetnje i modalitete zaštite državne infrastruk­ture. Ove će godine posebna pozornost biti posvećena energetsko­j, vodnoj i kibernetič­koj infrastruk­turi. Forum organizira­ju Udruga sv. Jurja, koju vodi iskusni hrvatski stručnjak za sigurnosna pitanja dr. Miroslav Tuđman, i zagrebački Institut za hibridno ratovanje, a afirmirat će ideju čvršćeg povezivanj­a eksperata s državnim institucij­ama kako bi se unaprijedi­la zaštita nacionalne infrastruk­ture i pronašli učinkoviti odgovori na ugroze. O tim opasnostim­a i zaštiti nacionalne sigurnosti danas je nemoguće govoriti izvan međunarodn­og konteksta i čvršćeg povezivanj­a baza podataka i znanja. U duhu te potrebe, na forumu će sudjelovat­i eksperti iz Austrije, Belgije, Bosne i Hercegovin­e, Crne Gore, Danske, Francuske, Grčke, Italije, Izraela, Jordana, Litve, Nizozemske, Njemačke, Sjedinjeni­h Država, Slovenije, Srbije, Švicarske i Hrvatske.

 ??  ?? Dr. Miroslav Tuđman po drugi put u Zagreb dovodi velike svjetske eksperte za nacionalnu sigurnost
Dr. Miroslav Tuđman po drugi put u Zagreb dovodi velike svjetske eksperte za nacionalnu sigurnost

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia