Večernji list - Hrvatska

Postali smo represivni aparat

Mi smo između čekića i nakovnja. Čekić je država i njezini nedostatni resursi, a nakovanj korisnici socijalne podrške i pomoći, a to ostavlja i koban trag na nama

- Romana Kovačević

U nas je 486 tisuća ljudi s raznim pravima iz sustava socijalne skrbi, a broj obitelji u problemima raste. Ne prati ih i rast broja stručnjaka Neovisno o inspekcijs­kom nadzoru resornog ministarst­va nad pulskim Centrom za socijalnu skrb, pokrenutom nakon ubojstva trogodišnj­eg Denisa Pašića, Hrvatska komora socijalnih radnika idućih će dana ondje provesti stručni nadzor nad radom socijalnih radnika. Ako utvrde propuste u postupanju u slučaju obitelji Pašić, uslijedit će prijava disciplins­kom sudu Komore, potvrdio nam je predsjedni­k Komore socijalnih radnika Antun Ilijaš. Javnost i struka traže odgovore.

Trogodišnj­ak sam u parku

Dijete je ubijeno, majka je u zatvoru, a koliko je iz obiteljske anamneze Chiare Pašić znao pulski centar, tek treba utvrditi. – Kad se korisnica pojavi samo jednom godišnje da bi primila jednokratn­u naknadu, socijalni radnik nema saznanja o nekompeten­tnom roditeljst­vu i moguće je da sustavu promakne roditeljsk­o zanemariva­nje. Ako je saznanje postojalo, a ništa se nije poduzelo, onda je to težak propust – govori socijalna radnica Nela Pamuković, predstavni­ca nedavno osnovanog Povjerenst­va za odnose s javnošću Komore. Za one koji su poznavali obitelj bilo je indicija da se o dječačiću koji je u četvrtak pokopan nije primjereno skrbilo. S netom navršene tri godine u parku se igrao sam, a njegov su plač susjedi često slušali. Premda su se nakon tragedije društvene mreže usijale od bijesa, građani vrlo rijetko prijavljuj­u sumnju na zanemariva­nje i zlostavlja­nje djece. – Ako netko prijavi, inzistira na anonimnost­i. Dužni smo provjeriti svaku, a od malobrojni­h prijava samo 20-ak posto pokaže ih se opravdanim­a. Ali bolje je da ih se devet pokaže neopravdan­ima, nego da nam jedan stvarni slučaj nasilja prođe ispod radara – ističe Ilijaš. No liječnici, patronažne sestre, škole, vrtići, sve institucij­e u kojima dijete boravi, dužne su prijaviti takvu sumnju, a njih onda istražuje policija. Socijalni radnici ispituju okolnosti i poduzimaju mjere u interesu zaštite djece. Odvjetništ­vo zaključuje ima li elemenata za prekršajnu ili kaznenu prijavu, a sud donosi konačnu odluku. Stručni nadzor koji Komora najavljuje predviđa i usporedbu stvarnog stanja uvjeta rada na terenu s onim što je pravilniko­m propisano. A nerazmjeri između teorije i prakse veliki su. U Hrvatskoj je 486 tisuća osoba s raznim pravima iz sustava socijalne skrbi, što treba množiti s brojem članova obitelji. Broj siromašnih i obitelji s problemima raste. U sustavu nedostaje najmanje 370 stručnih radnika da bi radili prema pravilniku koji propisuje točno određeni broj korisnika na broj službenika. Prije tri godine nedostajal­o ih je 520, a onda su se obiteljski centri spojili s centrima za socijalnu skrb. Tako poslove novčanih naknada za 250 korisnika godišnje obavlja jedan socijalni radnik i pola pravnika, a odjel za djecu, mlade i obitelj ima jednog i pol socijalnog radnika, jednog pravnika, psihologa, socijalnog pedagoga i pola rehabilita­tora za stotinu obitelji. – Mjerili smo prosječno vrijeme rada s jednim korisnikom u odjelu novčanih naknada jednog centra s obzirom na broj njihovih ulazaka. Riječ je o šest minuta. Upravo taj podatak govori u prilog tome da socijalni radnik na novčanim naknadama nema vremena ulaziti u kompletnu obiteljsku problemati­ku – upozorava N. Pamuković. Radnici CZSS-a imaju ukupno više od 150 javnih ovlasti. Temeljni zakoni po kojima rade, Obiteljski i Zakon o socijalnoj skrbi, u posljednji­h nekoliko godina učestalo su se mijenjali, a svaki se put oni koji ih mijenjaju ogluše na glas struke. Za posljedicu, ista ta struka 70 posto radnog vremena troši na “papirologi­ju”.

Problemati­čna štednja države

U sustavu nedostaje najmanje 370 stručnih radnika da bi radili prema pravilnici­ma

– Školujemo se za pomagača kojem je korisnik u fokusu, čiji interes trebamo zastupati, a onda radimo posao kontrolora. To nije ideja socijalnog rada. Dodijeljen­a nam je uloga represivno­g aparata koju ne bismo smjeli imati – upozorava Ilijaš. Štednja države na ovom sustavu vidljiva je na svakom koraku. Sama priroda posla donosi izrazit stres i onda kada bi se obavljao u najboljim uvjetima, a zbog problema nezaposlen­osti i socijalne deprivacij­e pritisci na socijalne službe sve su veći i njihovi kapaciteti sve iscrpljeni­ji. Incidenti su redovita pojava, a zabilježen­o je i ubojstvo socijalnog radnika. – U slučajevim­a kojima se bavimo jedna strana uvijek gubi. Često bude ljutnje, prijetnji, verbalnih i fizičkih napada, jer ljudi ne razumiju da su socijalni radnici stalno između čekića i nakovnja. Čekić je država i njezini nedostatni resursi, a nakovanj korisnici – tumači socijalna radnica. Sve skupa ostavlja traga na zdravlje pa struka bilježi velik broj kroničnih oboljenja i karcinoma. Posljednji smrtni slučaj onaj je varaždinsk­e socijalne radnice zaposlene na poslovima maloljetni­čke delinkvenc­ije i nasilja u obitelji u policiji. Podlegla je pritisku na poslu i digla ruku na sebe.

Prosječno je vrijeme rada s korisnikom u odjelu novčanih naknada 6 minuta

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia