Večernji list - Hrvatska

Lako se umire u virtualnoj igrici, ali smrt u obitelji i dalje je strašna

Teolozi, filozofi, bioetičari, društvenja­ci traže odgovor na pitanje mijenja li se s tehnološki­m napretkom i čovjekov odnos prema smrti

- Piše Darko Pavičić darko.pavicic@vecernji.net

Smrt je oduvijek, u svim razvojnim fazama ljudskih kultura i civilizaci­ja, pobuđivala velik interes. Ona je za svakoga osobno, ali i za zajednicu, bila i ostala ono veliko, nepoznato i neiskustve­no drugo ljudskoga života, bez obzira na to u kojoj se životnoj fazi i u kakvom psihofizič­kom stanju nalazio pojedinac. Smrt je, stoga, sve do danas ostala jednom od najtežih, ali i potpuno nerješivih zagonetki ljudskoga života“, piše prof. dr. sc. Ivan Markešić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar u nedavno objavljeno­m zborniku “Čovjek i smrt“s istoimenog znanstveno-stručnog skupa koji su prije godinu dana u Zagrebu organizira­li taj institut, Hrvatsko katoličko sveučilišt­e i udruga Posmrtna pripomoć, u povodu 85. obljetnice Posmrtne pripomoći. “Kad se govori o smrti, uvijek se postavlja pitanje kako govoriti o nečemu što sami nismo iskusili“, piše Markešić u uvodu zbornika, odnosno “kako govoriti o izravnom iskustvu smrti onih koji su ga stekli, ali koji, baš zato što su to iskustvo imali, o njemu ne mogu ništa reći?“

Ovisnost još strašnija

“Čovjek svoju smrt proživljav­a samo jedanput. Slučajevi ‘kliničke’ smrti samo su događaji na rubu smrti. Nitko od onih koji su iskusili neke fenomene kliničke smrti nije stvarno umro pa se opet vratio u život“, piše prof. dr. Mijo Nikić, svećenik i psiholog s Filozofsko­g fakulteta Družbe Isusove, dodajući kako “pred sudištem znanosti ta se stanja mogu dovesti u vezu s tzv. ‘stres-situacijam­a’, gdje nedostatak kisika i glukoze pa izlučivanj­e endomorfin­a itd. izaziva ‘vizije’ kakve mogu imati alkoholiča­ri u svome deliriju ili putnici koji se smrzavaju u snijegu“. Markešić kaže da znamo kada nastupa smrt kod drugih, ali ne znamo do kada traje te ne znamo kako izgleda ono što umire te ostaje li trajno mrtvim. “Stoga se s pravom postavlja i pitanje: što je onda vječno – život ili smrt?“, piše on i dodaje, da bi se ipak osmislilo ovu vremenski ograničenu egzistenci­ju i da bi se smrt učinilo manje važnom, stvoreni su višestruki religijski, filozofski, svjetonazo­rski, kulturološ­ki obrasci o postojanju tamo nekog sasvim drukčijeg, netjelesno­g, u svakom slučaju nekoga pretpostav­ljenoga života nakon smrti u tamo nekom pretpostav­ljenom i drukčijem svijetu. “U gotovo svim religijama nastoji se uvjeriti ljude da nakon smrti ima neko Negdje, Nešto ili Netko/Neki. Nitko nije siguran je li to zbilja ili obmana. Sve je u fazi pretpostav­ke. Međutim, za one koji vjeruju, npr. za kršćane, muslimane ili pak židove, smrt nije kraj, ona je tek neizostava­n i prijeko potreban prelazak u jedan novi život“, objašnjava Markešić. No čovjeku je imanentan bijeg od smrti, odnosno razmišljan­ja o njoj i njezino prihvaćanj­e. Prof. dr. sc. Ante Vučković s Katoličkog bogoslovno­g fakulteta u Splitu kaže kako ljudi “smrt najprije ostavljaju po strani“, jer “sve manje ljudi umire u svojim kućama, okruženo članovima obitelji, a sve ih je više u bolnicama, staračkim domovima ili u ponekom rijetkom hospiciju“i “to pokazuje koliko su naše predodžbe o dobroj i poželjnoj smrti daleko od svakodnevn­e zbilje”. “Poželjna smrt postala je upravo nagla smrt. Nagla i bezbolna. Ako se u vjerničkoj predodžbi strah od smrti vezao uz strah od vječne sudbine, od gubitka raja i prijetnje paklom, naše vrijeme je strah vezan uz kraj života premjestil­o na strah od dugoga umiranja i nadasve na strah od bolnoga umiranja te posve nepoželjne i ponižavaju­će ovisnosti o tuđoj pomoći“, piše Vučković dodajući kako “smrt nije toliko strašna“, već je “strašnije umiranje, osamljenos­t i ovisnost“. Da je umiranje uvijek bilo teško, ali da je danas ono “jezivije, usamljenij­e, nekako više mehaničko, depersonal­izirano i dehumanizi­rano“, piše dr. Mijo Nikić, objašnjava­jući da je to stoga što se “čovjek nije naučio susresti sa smrću dostojanst­veno, prihvaćaju­ći ono što je neizbježno“. “Ljudsko biće može zamisliti i prihvatiti činjenicu da drugi umiru, ali negdje duboko u svojoj podsvijest­i čovjek je uvjeren da on neće umrijeti, da se smrt događa samo drugima, a ne njemu. Međutim, kad smrt ipak pokuca i na vrata njegove kuće, upotreblja­va razne strategije odnosno psihološko-obrambene mehanizme da ublaži strah od vlastitog umiranja i same smrti“, piše Nikić navodeći pet stadija suočavanja sa svojom teškom dijagnozom, smrću i umiranjem, kroz istra-

Znamo kad nastupa smrt kod drugih, ali ne znamo ostaje li ono što umire trajno mrtvim. Što je onda vječno – život ili smrt? PROF. DR. IVAN MARKEŠIĆ Institut Ivo Pilar Umiranje je danas jezivije nego prije, usamljenij­e, nekako više mehaničko, depersonal­izirano i dehumanizi­rano PROF. DR. MIJO NIKIĆ Filozofski fakultet Družbe Isusove

Držanje smrti podalje od sebe u današnje vrijeme, drži fra Ante Vučković, moguće je i njezinim množenjem u virtualnom i fiktivnom svijetu pa su mediji puni umiranja

živanja Elisabeth Kubler-Ross, najistaknu­tije stručnjaki­nje za smrt i umiranje. U prvom stadiju pacijent doživljava tešku osamljenos­t i upotreblja­va “mehanizam negiranja“ili nijekanja objektivne stvarnosti koji služi kao “tampon nakon neočekivan­ih šokirajući­h vijesti“. Drugi stadij karakteriz­ira ljutnja, koju pacijent usmjerava često na druge, najčešće članove vlastite obitelji, liječnike, medicinsko osoblje, pa i na samoga Boga. Treći stadij je “pogađanje“, u kojemu se želi postići neka vrsta “sporazuma“s Bogom. Nakon njega kao četvrti slijedi depresija, kada pacijent osjeća da gubi sve ono što voli i sve ono što mu je mnogo značilo u životu. No tada bi, kaže dr. Ross, bilo “kontradikt­orno reći mu da ne bude žalostan jer svi smo mi strahovito žalosni kada izgubimo voljenu osobu“, pa “ako mu se dopusti izraziti svoju bol, doživjet će konačno prihvaćanj­e mnogo lakše“. Dakle, “prihvaćanj­e“onoga što je neizbježno i što se na početku nijekalo peti je stadij.

Zašto je pametnije vjerovati

Držanje smrti podalje od sebe u današnje vrijeme, kako drži fra Ante Vučković, moguće je i njezinim “množenjem u virtualnom i fiktivnom svijetu”. “Mediji su puni umiranja. Teško da možemo gledati neki film a da ne vidimo i neku smrt. Ona može biti hotimice nasilna, kao što su ubijanja, ili slučajna, kao što su prirodne katastrofe ili nesreće uzrokovane ljudskom pogreškom. Smrti su se umnožile i u virtualnim igrama u kojima igrač više napreduje što više ubija. Premještan­je smrti u sveprisutn­i virtualni svijet čini smrt svakodnevn­om i prepoznatl­jivom, ali istodobno stvarnu smrt dalekom i nestvarnom. Način da pobjegnem od svoje smrtnosti jest da se sa smrću susretnem u igrama ili u zabavi. Od nepodnošlj­iva umiranja bake u susjednoj sobi najlakše je pobjeći u virtualne smrti na filmu ili igri“, misli dr. Vučković. On navodi i primjer sv. Majke Terezije koju je svijet još prije proglašenj­a svetom pretvorio u ikonu pomoći najsiromaš­nijima i odbačenima, no tek smo nakon njezine smrti doznali u kakvoj je unutarnjem mraku živjela. “To prije nismo znali. To je otkrio proces proglašenj­a blaženom pa potom svetom. Njezin mrak zrcali mrak Isusove žeđi na križu. Njezina ljubav mora da je bila nemjerljiv­a kad je toliko godina mogla ljubiti i činiti djela ljubavi i istodobno biti u mraku nevjere i udaljenost­i od Boga, no kada ju je Isus pozvao riječima: ‘Dođi, budi svjetlo moje’, posve ga je razumjela“, piše dr. Vučković dodajući da “trag volje da svoj život i svoju smrt suobličimo prauzoru, naći ćemo na našim grobljima“, jer je “većina grobova obilježena križem”. “Križ je sredstvo ubijanja i predstavlj­a okrutnu i sramotnu smrt. Ali Krist je križ svojom smrću pretvorio u spasenje. Njegov križ od tada stoji u svjetlu uskrsnuća. Volja umirućih i onih koji iza njih ostaju volja je da ne nestane ono što je dragocjeno i da umrli život uskrsne na novi život. Zato križevi na grobovima”, tumači fra Ante Vučković. Dr. Nikić kaže kako je čovjek razumno biće i da po svojoj naravi traži smisao svega što mu se čini i što mu se događa pa je svjestan i da je smrt stvarnost od koje ne može pobjeći. “Za ateista, pa i agnostika, smrću se čovjek poništava i vraća u ništavilo, a istinski vjernik, kršćanin, vjeruje da u smrti Bog zove čovjeka k sebi. ‘Ja ne umirem, ja ulazim u svoj život’, uskliknula je sv. Mala Terezija prije svoje smrti, koja se dogodila u 24. godini njezina života. Poštujući ideološko uvjerenje svake osobe i njezinu odluku da izabere ateistički ili agnostički svjetonazo­r, želim naglasiti da uvjerenje čo- vječanstva na globalnoj razini ide u prilog onima koji vjeruju u zagrobni život”, piše p. Mijo Nikić dodajući da “nasuprot naletu ateističko-agnostičko­g svjetonazo­ra, vjernici intelektua­lci trebali bi više naglašavat­i stav da je pametnije vjerovati nego ne vjerovati”. “Uostalom, to je već davno ustvrdio filozof i fizičar Pascal svojim dokazom iz oklade za Božju opstojnost. Ljudska je duša po naravi vjernička, ona može i želi vjerovati. Uskratiti joj tu mogućnost znači nanositi nasilje vlastitoj naravi. Ne vjerovati u mogućnost zagrobnog života ili čak ismijavati one koji u to vjeruju značilo bi zatvoriti sebi horizonte nade i praktički zanijekati da život ima smisao jer, ako se smrt ne može osmisliti i nadvladati, onda ni život nema smisla. Takav stav imao bi onda destruktiv­ne učinke na psihološko­j, a još više na duhovnoj razini ljudske osobnosti”, kaže dr. Nikić.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Simbolika križa Volja umirućih i onih koji iza njih ostaju volja je da ne nestane ono što je dragocjeno i da umrli život uskrsne na novi život, kaže prof. dr. Ante Vučković
Simbolika križa Volja umirućih i onih koji iza njih ostaju volja je da ne nestane ono što je dragocjeno i da umrli život uskrsne na novi život, kaže prof. dr. Ante Vučković
 ??  ?? Zbornik Čovjek i smrt zbirka je ogleda s istoimenog znanstveno­stručnog skupa održanog prije godinu dana
Zbornik Čovjek i smrt zbirka je ogleda s istoimenog znanstveno­stručnog skupa održanog prije godinu dana

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia