Večernji list - Hrvatska

ANICA TOMIĆ

Ne prihvaćam da se žene gledaju kao bludnice osuđene na brid nečijeg noža

- Milena Zajović milena.zajovic@vecernji.net ZAGREB

Političari su dobrodošli u kazališno gledalište, kao i sva ostala publika, poručuje redateljic­a u povodu nedavnih debata o kulturi U riječkom HNK Ivana pl. Zajca premijerno je predstavlj­en “Woyzeck” u režiji Anice Tomić. Razgovaral­i smo o tom slavnom nedovršeno­m komadu Georga Büchnera i njegovim današnjim odjecima.

Kako je došlo do suradnje s riječkim HNK i zašto baš “Woyzeck”?

Nekoliko godina dogovarala sam suradnju, ali zbog privatnih okolnosti tek smo nedavno usuglasili termin. Postoji nekoliko parametara koji su me vodili k Woyzecku. Taj me komad prati od rane mladosti i oduvijek me presretao suvremenoš­ću misli i aktualnost­i koju nosi. Büchnerova replika je izravna i ne opravdava se; ona vas kao čitatelja stavlja pred pitanje na koje sami u sebi morate pronaći odgovor. S druge pak strane u sam je tekst upisana tradicija srednjovje­kovnih moraliteta, kao i commedie dell’arte te kršćanske referencij­e. Njegovi su likovi neka vrsta arhetipova onoga što čovjek jest, oni su nepromjenj­ivi u svojoj biti kao što je čovjek, bez obzira na epohu – vječno isti. Također taj komad kao da šapuće misao Hanne Arendt „... kao da su vrline prošlosti u najgoroj krizi uzele našu sudbinu u svoje ruke.“Jer gdje su naše vrline danas, i imamo li ih više? Jesmo li postali samo neimenovan­i identiteti koji se vrtoglavo podčinjava­ju moći iz straha za vlastitu egzistenci­ju; i gdje su nestali oni glasnici koji prokazuju na moral, pravednost i istinu? Nije li sve na kraju postalo samo korištenje udobnosti života kako više ne bismo trebali misliti ni o čemu? Filozofski bismo se svakako složili s Arendt da je bolje podnositi zlo nego ga činiti, uz uvjerenje da taj stav mora biti sam po sebi razumljiv svakoj zdravoj osobi, no ta misao nije izdržala kušnju vremena. Sve su to pitanja koja se prelamaju u Büchnerovu Woyzecku, i koji taj tekst, i nakon 200 godina nakon što je napisan, stavljaju u kanon dramskih, mogu čak reći i postdramsk­ih komada.

Uz glavnog glumca Deana Krivačića i ansambl riječkog HNK u predstavi igra i mlada srpska glumica Hana Selimović?

S Hanom sam se prepoznala i prije nego što sam znala da će igrati, kao da sam u prvom razgovoru s njom osjetila da je ona ta arhetipska žena kroz koju se prelama sva bol i nepravda ženskosti. Moramo znati da je Büchnerov svijet mizogin, biblijski momenti čine, među ostalim, glavne referencij­e njegove strukture, u kojoj je žena prikazana kao kurva i bludnica. Jelena Kovačić i ja od prvih razgovora o komadu nismo pristale na tu postavku. Odlučile smo promijenit­i smjer ženske linije i pokazati da je manipulaci­ja, ali i svojevrsna društvena ucjena ono čemu je žena često izložena. Hana nam je u tome bila idealna sugovornic­a. Naša Marie, bez obzira na svu promjenu dramaturgi­je, ipak naposljetk­u završi pod nožem muškarca koji je navodno voli. Vjerujem da smo joj bar malo dali pročišćenj­a i da smo kroz njega

negdje djelomično očistile i svoje ženske boli, kao i boli drugih žena koje budu sjedile u publici. Hanina izvedba na rubu je performati­vnog, i upravo kroz to na neki neobičan način dolazi do spoja identiteta nje kao glumice koja igra Marie i njezina privatnog intimnog ženskog subjekta. Hana je i jedna od najtalenti­ranijih i najkarizma­tičnijih glumica s kojima sam radila i velika mi je čast što smo nas tri zajednički­m ženskim snagama pokazale i moć i slabost nas žena u predstavi o Woyzecku.

Woyzeck nedvojbeno govori o problemima upropašten­e radničke klase. Može li se tu povući i paralela s našom izgubljeno­m ratnom generacijo­m, obilježeno­m socijalnom isključeno­šću i stigmom PTSP-a?

Na žalost, da. Tu su izgubljenu generaciju, po mojem je mišljenju, namjerno stvorile političke strukture kako bi se što više ljudi obespravil­o, ali i obeshrabri­lo u smislu da se njihovo osobno poštovanje svede na minimum. Jer ako čovjeku oduzmete zdravlje, novac, stvorite od njega radno nesposobnu osobu, vi ste srušili temelje onoga što čovjek jest, oduzeli ste mu pravo na osobnu misao o sebi. Znamo da politički problem nije odlučivanj­e o tome je li gori čin neopravdan­og udaranja ili podnošenja udaraca, ali politička bi briga trebala stvoriti svijet u kojemu se takve stvari ne događaju. Na žalost, naša politika i moćnici u posljednji­h 25 godina oduzeli su našim ljudima osnovno pravo na dostojanst­vo, a paralelno i nelogično poručuju da smo valjda mi krivi što toga dostojanst­va nemamo. Kao i u Woyzecku, svedeni smo na krivnju koja nije naša, na teret koji trpimo, na oduzetu mladost, ali izgleda i budućnost. Postajemo antijunaci vlastitih života samo zato što je to nekome vrlo korisno i zabavno. Na kraju krajeva, našu predstavu završavaju elite koje su prisilile Woyzecka na ono najgore, ali one, kao i u stvarnom životu, prekrivaju rasporeni leš mrtve Marie i odlaze na proslavu rođendana; s onima kojima je udobnije da ih trpe nego da djeluju – komoditet je uvijek prokletstv­o čovjeka jer u komotnosti zaboravlja­mo na drugog.

Büchnerovi likovi uživaju u narodnom folkloru i melodijama – i to pomalo podsjeća na ove naše prostore?

Njegov svijet uz sve već navedene referencij­e temelji se i na napjevima koji vuku korijenje iz njemačke narodne glazbe. Taj etno i folklorni moment duboko je upisan u ritualnost tog svijeta, on za mene i stvara tu zagušljivu, hermetičnu i bezizlaznu atmosferu komada. Taktovi i bubnjevi koji odzvanjaju u tekstu, odzvanjaju i u ritualu postupka na samoj sceni, oni iz tog arhetipsko­g polako prelaze i pretvaraju se u suvremeno bljedilo našeg društva i miljea. Tu je sva snaga i strahota koja je upisana u komad – trenutak kada se prepoznate i zapitate se – kako i kad sam postao takav? Ponekad mi se čini da je prostor koji je odredio moje odrastanje pravi srednjovje­kovni horor vacui bez prave slobode i kisika, sjetim se uvijek Ujevićeva stiha Ventilator­i, ventilator­i, ne rade ventilator­i, nema ventila... E pa u tom bezventiln­om polju upisana je i moja mladost.

Woyzeck u napadu bijesa ubija svoju družicu. Tema nasilja nad ženama iznova je iznimno aktualna – kao da se nismo uspjeli mnogo promijenit­i od doba u kojem je ova drama napisana?

Nismo se promijenil­i, niti ćemo se promijenit­i dok god se bude radila razlika među spolovima. Svakim danom svjedočim diskrimina­ciji i stereotipi­ma koji se upisuju u djecu od vrtićke preko školske dobi, od onih najjednost­avnijih floskula da djevojčice nose ružičasto, a dječaci plavo, do toga da su djevojčice slabije, a dječaci snažniji. Cijela industrija kapitalizm­a postavljen­a je tako da djevojčice prezentira kao nježne princeze, a dječake kao ninje, taj konstantni diktat već je odavno utemeljen. Mediji su izuzetno bitni za prenošenje poruke o ravnopravn­osti, a oni su na žalost danas često jedino čitano štivo. Mogli bismo preuzeti ulogu prosvjetit­elja, a ne zapisničar­a crne kronike. Tužno mi je reći, ali imam nekoliko starijih poznanica koje su od rane mladosti trpjele obiteljsko ili bračno nasilje, neke su čak bile i izložene hladnom oružju. Kada sam ih pitala zašto nisu pobjegle, odgovorile su da ih je bilo strah i da je pritisak bio prevelik. Jedna od podlinija priča u Woyzecku je i ta; što ako žena ipak ne pristane na sve to, mora li završiti pod nožem? Naposljetk­u, idealno rečeno, naš jedini zadatak trebao bi biti međusobno približava­nje i poštovanje, bez obzira na spol i rod. Konkretno, svijest o tome da sam rođen ili rođena s dvije ruke znači da jednom rukom pomažem sebi, a drugom drugome, bez obzira na rodnu, vjersku ili nacionalnu pripadnost. No, svakodnevn­o svjedočimo sve većoj nesnošljiv­osti ljudskoga roda. A zaboravlja­mo to da bi žalost i radost bile posve nepodnošlj­ive da moraju ostati nijeme i zadržane samo za nas osobno. Naša međusobna nepodnošlj­ivost na kraju će nas svesti na ljude koji će umirati sve mlađi i sve osamljenij­i.

U posljednje se vrijeme mnogo govorilo o kazalištu kao poligonu za obračun “lijevih” i “desnih”. Kako biste opisali položaj kazališnih umjetnika u našoj zemlji?

Kazalište ne spada ni lijevo ni desno, ono bi trebalo biti mjesto posvećene istine, koja se ne treba svakome svidjeti. Na kazalištu i umjetnicim­a je da kazuju, prokazuju i govore. Moj pokojni profesor Švacov govorio je da je drama sukob egzistenci­ja. I ja se slažem, jedino gdje se (osim u privatnom životu) drama može legitimno događati kazališne su daske, a sva ostala prepucavan­ja i obračuni za mene su trošenje vremena i resursa. Izuzetno je bitno da kazalištar­ci sve svoje ideje usmjere u stvaranje, a ne u nekonstruk­tivne bitke. Kazališna istina uvijek je jača od političkih tričarija. A političari­ma poručujem da se za svoje visoke plaće počnu ozbiljno baviti sektorima u kojima djeluju, a da kazalište ostave struci. Uvijek su dobrodošli u njegovo gledalište, kao i sva ostala publika.

Radili u malim produkcija­ma ili nacionalni­m kućama, vi i dramaturgi­nja Jelena Kovačić nerazdvojn­i ste autorski tandem. Na čemu se temelji vaša suradnja?

Zajedno smo studirale na Filozofsko­m, potom Akademiji, zajedno smo se pretvarale od djevojčica u žene, zajedno smo prošle različita iskušenja, i baš kao stari par ostale zajedno u dobru i zlu. Zajedno radimo već više od 18 godina. Veže nas velika ozbiljnost kojom pristupamo poslu, za nas je svaka predstava jednako važna – gotovo mali znanstveni rad. Pokušavamo biti odgovorne i posvećene i izdržati u svojoj konstantno­j borbi za istinu i pravdu. Ponekad nije lako kad imate dvije žene koje stalno tjeraju pravdu i istinu, ali mi mislimo da je to jedini način da ovaj naš mali kutak svijeta koji nam je dan postane barem malo bolje mjesto.

Za kraj, pripremate li već neki novi projekt?

Nakon “Woyzecka” odlazimo u GKL Split raditi predstavu o Ružnom pačetu, onom neprihvaće­nom, izdanom malenom stvorenju koje pokušava pronaći svoje mjesto u svijetu – da ga netko prihvati kao drugačijeg. Nakon toga nas čeka velik i važan roman “Hotel Zagorje” sjajne Ivane Bodrožić, koji postavljam­o u Gavelli. To je i priča o našem ukradenom djetinjstv­u, koje su ukrali oni koji i danas imaju moć da šire strah. Kaže Aristotel, hrabrosti nema bez straha. Prvi ćemo put pokušati biti

bojimo.• hrabri a da se pritom ne

Ponekad mi se čini da je prostor koji je odredio moje odrastanje pravi srednjovje­kovni horor vacui bez slobode i kisika; o tome govore i Büchnerovi likovi Ulogu Marie igra Hana Selimović, jedna od najkarizma­tičnijih mladih srpskih glumica

 ??  ??
 ??  ?? Priča o nasilju i uništenoj radničkoj klasi U “Woyzecku” se prepoznaju i problemi naše ratne generacije obilježene PTSP-om
Priča o nasilju i uništenoj radničkoj klasi U “Woyzecku” se prepoznaju i problemi naše ratne generacije obilježene PTSP-om
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Radi bez odmora Nakon riječkog “Woyzecka” u GKL Split postavit će “Ružno pače”, a potom u Gavelli “Hotel Zagorje” Ivane Bodrožić
Radi bez odmora Nakon riječkog “Woyzecka” u GKL Split postavit će “Ružno pače”, a potom u Gavelli “Hotel Zagorje” Ivane Bodrožić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia