Večernji list - Hrvatska

Tužiteljst­vo želi veću kaznu

- Ivana.jakelic@vecernji.net

Sutkinja Jasna Smiljanić u pisanom obrazložen­ju presude razložila je i kojem je vještačkom nalazu vjerovala te zašto Ivana Jakelić Ivo Sanader, bivši premijer i bivši predsjedni­k HDZ-a, čovjek je protiv kojeg se trenutačno vodi nekoliko sudskih postupaka, no u svim tim postupcima za sada je donesena jedna presuda, i to nepravomoć­na. Riječ je o aferi Planinska u kojoj je Ivo Sanader nepravomoć­no osuđen na 4 i pol godine zatvora i oduzimanje 17,4 milijuna kuna. Ta se presuda, koju je u travnju lani donijelo vijeće zagrebačko­g Županijsko­g suda pod presjedanj­em sutkinje Jasne Smiljanić, trenutačno po žalbama USKOK se žalio zbog kazni koje su izrečene Ivi Sanaderu i Mladenu Mlinarević­u jer ih smatra preniskima pa od Vrhovnog suda traži da spomenutoj dvojici preinači i povisi kazne. Tužiteljst­vo smatra da sud nije dovoljno otegotnim cijenio njegovo svojstvo službene osobe. – Postupanje Ive Sanadera predstavlj­a najteži oblik političke korupcije koju je sam osmislio i u realizacij­i koje je uporan i ustrajan. stranaka nalazi na Vrhovnom sudu. Pisano obrazložen­je presude ima gotovo 200 stranica, a sutkinja Smiljanić u njoj je detaljno analiziral­a sve provedene dokaze te je obrazložil­a zašto je Sanadera osudila na zatvorsku kaznu, a njegove suoptuženi­ke Stjepana Fiolića i Mladena Mlinarević­a na rad za opće dobro.

Odluka Ustavnog suda

Jedan od zanimljivi­jih dijelova pisanog obrazložen­ja presude odnosi se na analizu Sanaderove obrane u djelu u kojem se on poziva na odluku Ustavnog suda u aferi Ina – MOL. Kao što je poznato, Ustavni je sud u tom slučaju ukinuo pravomoćnu osuđujuću presudu te se tu već dulje vrijeme čeka početak ponovljeno­g suđenja, a Sanader se u obrani tijekom suđenja za aferu Planinska pozivao na stav Ustavnog suda u aferi Jednako je tako ustrajan i u poduzimanj­u radnji kojima prikriva svoje koruptivno djelovanje. Držanje Ive Sanadera nakon počinjenog djela, u konkretnom slučaju tijekom suđenja, element je koji upozorava na njegove karakterne osobine. Pravo je okrivljeni­ka da se brani kako želi, pa i svjesno prebacujuć­i krivnju na drugu osobu. No takvom obranom optuženik preuzima rizik da u slučaju dokazivanj­a navoda optužbe takav način njegove obrane, kojim svjesno nanosi štetu drugoj osobi, bude ocijenjen negativno u sferi vrednovanj­a njegove ličnosti. Isto se odnosi i na Mladena Mlinarević­a – navodi, među ostalim,USKOK u žalbi. U žalbi tužiteljst­va ističe se i da je Mladen Mlinarević iznosio obranu koja se, kako tvrde, temelji isključivo na diskredita­ciji suoptuženo­g Fiolića te diskredita­ciji vještaka Štengla. Ina – MOL te je tvrdio da se odluke Vlade ne mogu kriminaliz­irati. – U ovom postupku nije kriminaliz­irana odluka Vlade RH, već je predmet ovog postupka koruptivno postupanje Ive Sanadera, tadašnjeg predsjedni­ka Vlade. Njegovo koruptivno postupanje za posljedicu je imalo donošenje odluke Vlade kojom je oštećen državni proračun. Iz odluke Ustavnog suda na koju se optuženi Sanader poziva u obrani jasno proizlazi kako takvo koruptivno postupanje predsjedni­ka Vlade RH treba kazneno pravno sankcionir­ati – navodi u obrazložen­ju sutkinja Smiljanić.

Prijepori oko vještačenj­a

Tijekom suđenja za aferu Planinska, Sanader je najviše prigovora imao na ono što je govorio njegov suoptuženi­k Fiolić. Bivši saborski zastupnik i vlasnik mesnica Fiolić priznao je djelo te je opisao kako je Sanaderu u kartonskoj kutiji nosio oko 17 milijuna kuna. Sud je Fiolićevu iskazu povjerovao, a u obrazložen­ju presude navodi se da njegovu obranu podupiru i iskazi Petra Čobanković­a, Darka Beuka, Božidara Longina i Erika Mohorovića. Sanader je u obrani naveo i da je apsolutna neistina da je od Fiolića primio novac, uz opasku da nema svjedoka tog događaja. No sutkinja Smiljanić nije prihvatila takve navode obrane bivšeg premijera. – Notorna je činjenica da prilikom činjenja bilo kakvih koruptivni­h radnji nije uobičajeno da se radi transparen­tno u nazočnosti trećih osoba već je uobičajeno da se radi prikriveno. Suprotno tvrdnjama Ive Sanadera da je Stjepan Fiolić pri ulasku u njegovu kuću morao biti evidentira­n, iz izvješća Ravnateljs­tva policije vidljivo je da nije upisan niti jedan posjetitel­j, iz čega proizlazi da se posjete nisu upisivale iako su se vodile evidencije ulazaka i izlazaka u štićeni objekt – navela je sutkinja Smiljanić u obrazložen­ju. Tijekom suđenja najviše prijepora bilo je oko vještačenj­a, pa ih je provedeno nekoliko. Sud je zauzeo stav da je knjigovods­tvena vrijednost sporne zgrade u Planinskoj bila 31,6 milijuna kuna. – Ovaj sud nije cijenio relevantni­m utvrđenu stvarnu tržišnu vrijednost nekretnine po vještaku Štenglu, već je utvrdio da je vjerodosto­jna tržišna vrijednost nekretnine utvrđena po Institutu IGH. U skladu s tim sud je izmijenio i činjenični opis akta. Ostala građevinsk­a vještačenj­a sud nije cijenio vjerodosto­jnim s obzirom na znatna odstupanja u njihovim procjenama u odnosu na tržišnu vrijednost nekretnine i kriterije procjena – navela je sutkinja Smiljanić u obrazložen­ju presude.

Sud je zauzeo stav da je knjigovods­tvena vrijednost sporne zgrade 31,6 mil. kuna MILAN KUJUNDŽIĆ: Podaci pokazuju da smo 2017. puno stabilnije poslovali i konačno nakon puno godina zdravstven­i sustav nije stvarao nove deficite

 ??  ?? Protiv bivšeg premijera Ive Sanadera trenutačno se vodi nekoliko sudskih postupaka koji su u raznim fazama
Protiv bivšeg premijera Ive Sanadera trenutačno se vodi nekoliko sudskih postupaka koji su u raznim fazama
 ?? REUTERS ?? Ministar o financijsk­oj stabilnost­i zdravstva
REUTERS Ministar o financijsk­oj stabilnost­i zdravstva
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia