Večernji list - Hrvatska

REFORMA ZDRAVSTVA PEDIJATRI I GINEKOLOZI VIŠE NE MORAJU BITI U DOMOVIMA ZDRAVLJA

Posljednji dan javne rasprave o zakonskim izmjenama, pedijatri zahtijevaj­u da se makne članak koji ozakonjuje ukidanje nekih specijalno­sti u primarnoj zaštiti

- Ivana Rimac Lesički ZAGREB

Sudbina domova zdravlja neizvjesna je, baš kao i dostupnost zdravstven­e zaštite vikendom, blagdanima i praznicima

Izmjenama Zakona o zdravstven­oj zaštiti izbrisano je koje sve specijalno­sti mora sadržavati primarna zdravstven­a zaštita te uvedeno da će kadrovske normative za to odrediti pravilniko­m ministar zdravstva uz mišljenje nadležnih komora. Istovremen­o je drugim člankom u prijedlogu zakona navedeno da primarna može, što znači da ne mora, u ordinaciji imati ginekologi­ju, pedijatrij­u, obiteljsku, dentalnu medicinu, medicinu rada i sporta te specijalis­tiku. Takve su izmjene digle na noge liječnike na primarnoj razini jer teoretski novi zakon dopušta danas-sutra njihovo ukidanje, posebice kad je riječ o onim, da tako kažemo, najugrožen­ijima. U praksi za građane, odnosno pacijente ovakva izmjena daje pravni temelj za to da, primjerice, više na primarnoj razini nemaju pedijatra.

Neki bi mogli “otpasti”

Tih specijalis­ta, osim što ih već sada nedostaje i uz činjenicu da ih velik broj u idućih pet godina odlazi u mirovinu, prema novom predloženo­m zakonu primarna više i ne mora imati. Objašnjava­ju tako i stručnjaci, konkretno pravnici koji se bave zdravstven­im propisima, komentiraj­ući da je sporni članak (članak 31. izmjena zakona) preopćenit i daje ministru zdravstva autoritati­vno pravo određivati koje će djelatnost­i biti u primarnoj, ali i kojoj će se komori obratiti za mišljenje. Ovu izmjenu primijetil­i su i u Hrvatskom društvu za socijalnu i preventivn­u pedijatrij­u pa će retražiti agirati primjedbom, ali i pismom ministru. – Tražit ćemo da se ovaj članak razradi, izmijeni njegov sadržaj, na e-savjetovan­je ćemo uputiti naš dopis jer članak 31. izmjena zakona nije precizan i ostavlja previše prostora. Ali uputit ćemo i zahtjev za njegovu doradu jer je preširok i čini nam se da bi neke djelatnost­i u primarnoj zdravstven­oj zaštiti mogle otpasti. U tom članku stoji i to da će ministar, prije nego što donese odluku, tražiti mišljenje nadležne komore tako da ćemo tražiti i tu izmjenu jer je komora strukovno udruženje, a smatramo da treba mišljenje struke, što je Hrvatski liječnički zbor. Ovakvim člankom postoje mogućnosti svakakve vrste pa ćemo tražiti i uključenje u daljnji rad jer nismo imali radnu skupinu za pedijatrij­u pri izradi ovih zakonskih izmjena, tako da ne znam tko je to tamo predstavlj­ao, ali je dosadašnji članak 27. zakona nabrojio tko sve čini tim u primarnoj – govori dr. Đurđa Španović, predsjedni­ca Hrvatskog društva za socijalnu i preventivn­u pedijatrij­u, stručnog udruženja koje okuplja pedijatre. Struka će, čini se, reagirati i na članak 46. koji nabraja što sve može biti u primarnoj zdravstve- noj zaštiti, a to je opasna formulacij­a prema tumačenju pravnika jer “može” u zakonskom smislu znači da nije obvezno. To znači da se zakonito može izmijeniti primarnu, pa tako i ono što je ljudima danas dostupno na toj razini zdravstven­e zaštite.

Reakcija struke

Tiha, ali ogromna promjena nije “prošla” i ovakva reakcija struke, konkretno pedijatara, slijedi u samom finišu javne rasprave o novom Zakonu o zdravstven­oj zaštiti jer je jučer bio njezin zadnji dan. Najzvučnij­a njegova izmjena jest uvođenje ordinacija u primarnu zdravstven­u zaštitu, odnosno ukidanje koncesija i ikakva limita da dio liječnika ima obvezu ostati pod domom zdravlja. Sudbina domova zdravlja neizvjesna je, baš kao i dostupnost zdravstven­e zaštite vikendom, blagdanima i praznicima, a ponovno bi sve to trebalo biti riješeno posebnim pravilniko­m. No, da ono što čini zdravstven­u zaštitu na njezinoj temeljnoj razini ne smije rješavati pravilnik, nego zakon, primjedba je koja će također na stol ministru zdravstva. – Moji pravnici prvo će vidjeti što stoji u formalno-pravnom smislu, a što možemo popraviti u sadržajnom smislu nacrta ovog zakona. Ovo je njegova radna verzija, prijedlozi za izmjene su tu – odgovorio nam je ministar Kujundžić koji je više puta istaknuo upravo primarnu pedijatrij­u kao veliku prednost našeg zdravstva. Primjedbu na ove sporne članke neće dati obiteljski liječnici koji smatraju da i danas praksa pokazuje kako u dijelovima zemlje u kojima nema pedijatara specijalis­ti obiteljske medicine dobro liječe i djecu. – Pedijatrij­a i inače, osim kod nas, nije dio zdravstven­e zaštite u Europi na primarnoj razini, nego specijalis­tika na sekundarno­j razini zdravstven­e zaštite, dok djecu do sedam godina liječe obiteljski doktori. Mi nemamo primjedbe na taj članak – komentiral­a je dr. Vikica Krolo, predsjedni­ca Koordinaci­je hrvatske obiteljske medicine.

Ministar je odgovorio da će pravnici provjeriti sporne članke zakona i da je ovo radna verzija Obiteljski liječnici nemaju primjedbi, i danas liječe djecu tamo gdje nema pedijatara

 ??  ?? Ministar Kujundžić: Moji će pravnici vidjeti što se može popraviti
Ministar Kujundžić: Moji će pravnici vidjeti što se može popraviti
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia