Mi­gran­ti u dvo­ri­šti­ma Slu­nja­na, Ra­ko­vi­ča­na...

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno - (sb)

Sta­nov­ni­ci Slu­nja, Ra­ko­vi­ce, Ce­tin­gra­da i Ne­tre­ti­ća po dvo­ri­šti­ma i ma­ka­dam­skim ces­ti­ca­ma uz gra­ni­cu sve češ­će su­sre­ću mi­gran­te koji ho­da­ju u sku­pi­na­ma. Po­ja­ča­ne su po­li­cij­ske pa­tro­le, no mi­gran­ti na­la­ze na­či­na da ih iz­bjeg­nu.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.