Ukus­na, ali ne i spek­ta­ku­lar­na

Vecernji list - Hrvatska - - Kultura -

Po­sje­ti­li smo slas­ti­čar­ni­cu Vi­olet i ku­ša­li već sad slav­nu tor­tu od li­mu­na i baz­ge. Tor­ta je ukus­na, ali ni po če­mu spek­ta­ku­lar­na, a uz­me­mo li u ob­zir da sto­ji 4,20 fun­ti (go­to­vo 40 ku­na), mo­že se re­ći da smo od tor­te za kra­ljev­sko vjen­ča­nje ipak oče­ki­va­li vi­še. Iz­ne­na­đu­je či­nje­ni­ca da – da bis­te doš­li do WC-a – mo­ra­te pro­ći kroz ku­hi­nju.

Baš sve je u zna­ku Har­ryja i Meg­han

Po­li­ci­ja već osi­gu­ra­va Win­d­sor

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.