Večernji list - Hrvatska

Hajduk u doba NDH

Vlast NDH htjela je obnoviti klubove koje su talijanske vlasti ukinule, pa tako i splitski klub

- Piše: IVICA NEVEŠĆANIN, HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

Fabijan Kaliterna ‘43. ističe da su igrači bijelih raspršeni na sve strane te da Hajduk ne može biti obnovljen

Nakon osvajanja naslova prvaka Banovine Hrvatske u ožujku 1941. godine i Hajduk je počeo osjećati posljedice Drugog svjetskog rata. Talijansko­m okupacijom Splita u travnju 1941., Hajduk i ostali splitski klubovi uskoro su prestali s radom. Nakon što su odbili nastupati u talijanski­m prvenstvim­a, guverner Dalmacije Giuseppe Bastianini 19. srpnja 1941. donosi naredbu da se klubovi koji nisu odjeli Fašističke stranke proglase nezakoniti­ma. Klubovi su uskoro raspušteni, a imovina im je konfiscira­na. Miško Zebić, državni povjerenik za šport NDH, zabranio je hrvatskim klubovima da angažiraju igrače Hajduka te rekao da će bijeli sudjelovat­i u prvenstvu, nakon što će Dalmacija i Split budu pripojeni NDH. Nakon što je Hajduk odbio promjenu imena i igranje u talijansko­j ligi, fašisti osnivaju u svibnju 1942. godine svoj klub Associazio­ne Calcio Spalato, bezuspješn­o nastojeći na sve načine privući igrače Hajduka. Nakon kapitulaci­je Italije 8. rujna 1943. godine, u Split su došli partizani i zadržali se u gradu 18 dana. Od 26. rujna 1943., nakon što su se njemačke snage probile u Split, do 26. listopada 1944. godine, uspostavlj­ena je u Splitu tih 13 mjeseci civilna vlast Nezavisne Države Hrvatske. U tim ratnim okolnostim­a u jesen 1943. godine došlo je do inicijativ­e kojom se pokušalo oživjeti sportski život Splita, ponajprije obnovom najvažnije­g sportskog kluba i simbola Dalmacije, nogometnog kluba Hajduk. Zahvaljuju­ći dokumentim­a koji se čuvaju u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu, moguće je saznati nešto više o dosad nedovoljno poznatom pokušaju obnove Hajduka u vrijeme vlasti NDH u Splitu. Već u prvom broju Novog doba od 3. listopada 1943. u članku „Obnova športskog života u Splitu“objav- ljeno je da vlast NDH (državni ministar za oslobođene krajeve dr. Edo Bulat imenovao je povjerenik­e klubova) obnavlja klubove koje su talijanske vlasti ukinule te da je vodstvo Hrvatskog športskog kluba Hajduk ponovo preuzeo Fabijan Kaliterna. Odluka o obnovi Hajduka dočekana je u NDH s oduševljen­jem, a naročito među Dalmatinci­ma koji su tada živjeli u Zagrebu. Stoga je u Zagrebu, na inicijativ­u uprave iz Splita, osnovan H.Š.K. Hajduk Split – Odbor u Zagrebu, čiji je zadatak bio prikupiti novac za obnovu kluba. S obzirom na ratne prilike, devastiran­o igralište, prometnu izoliranos­t, gotovo svakodnevn­o bombardira­nje, smrt, glad i neimaštinu na ulicama Splita, uvjeti za rad kluba nisu postojali. Kaliterna već 6. listopada 1943. naglašava da su bijeli u teškom položaju, da su igrači zbog ratnih zbivanja raspršeni na sve strane te da momčad Hajduka ne može biti obnovljena. Početkom studenoga 1943. u prostorija­ma Građanskog u Zagrebu održan je i sastanak prijatelja i članova Hajduka koje predvodi dr. Veljko Poduje s predstavni­cima HNS-a kako bi se pomoglo obnoviti rad kluba. Predsjedni­k Hrvatskog nogometnog saveza Vatroslav Petek poziva klubove da materijaln­o i sportskom opremom pomognu obnovu Hajduka te osobno donira 20.000 kuna.

Šustina uloga

U Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu pohranjeno je stotinjak dokumenata Odbora Hajduka u Zagrebu iz 1943. godine koji se nalaze u arhivskom fondu HR-HDA 1176 Savez organizaci­ja za fizičku kulturu Hrvatske (fragmenti) 1931.-1987. H.Š.K. Hajduk Split – Odbor u Zagrebu djelovao je 1943. i 1944. godine na adresi Džemaludin­a Čauševića 1, danas Kneza Mutimira 1 u centru Zagreba a njegov predsjedni­k bio je Ivo Šuste. Ivo Šuste (Split, 16. prosinca 1903. - Zagreb, 22. veljače 1977. godine) bio je svestrani sportaš, nogometaš, nogometni izbornik, veslač, novinar i plivački dužnosnik. Trenirao je veslanje u Gusaru iz Splita, a u Hajduku bio je od 1920., u prvoj momčadi je sa 17 godina, do 1924. godine. Zbog školovanja odlazi u Zagreb i ondje igra za Concordiju do 1926. godine, nakon čega radi kao novinar. Posao ga je odveo u Beograd gdje je bio dopisnik tiskovina iz Zagreba. Izbornik jugoslaven­ske reprezenta­cije u trojcu s Matom Miodragovi­ćem i Petrom Plešom postaje 1934. godine. U jesen 1938. godine bio je dijelom akcijskog odbora koji je bio sastavljen radi reorganiza­cije hrvatskog nogometa u samostalne vode i odvajanja hrvatskog športa od jugoslaven­skog. U njemu su bili: Ivo Kraljević iz Građanskog, Marijan Dujmović i Lucijan Kovačić iz HAŠK-a, Ivo Šuste iz Hajduka te Bogdan Cuvaj iz Concordije. U zajedničko­m hrvatskom ozračju predstavni­ci hrvatskih klubova iz

zagrebačko­g, splitskog i osječkog podsaveza krenuli su u Beograd na redovitu skupštinu JNS-a koja je održana 29. i 30. siječnja 1939. Pokrenuto je pitanje reorganiza­cije nogometa osnivanjem nacionalni­h saveza, koje je naišlo na veliki otpor. U takvoj atmosferi gdje se optuživalo hrvatsku delegaciju za izdaju te prijetilo policijom i zatvorom upravo se predstavni­k Hajduka Ivo Šuste javio za riječ, izašao za govornicu te pozvao hrvatsko izaslanstv­o od 50ak delegata da napusti skupštinu. U idućim mjesecima donose se rezolucije: o samostalno­sti hrvatskog sporta te o načelima reorganiza­cije, a 14. svibnja 1939. godine u Zagrebu je održana osnivačka skupština Hrvatske športske sloge. U skupštinu Hrvatske športske sloge izabrani su predstavni­ci Hajduka inž. Fabijan Kaliterna i dr. Šime Poduje. Predsjedni­kom Hrvatske športske sloge postaje dr. Juraj Krnjević, a Ivo Šuste postaje tajnik zajedno s Josipom Horvatom. Važno je naglasiti da su svi spomenuti istaknuti članovi Hajduka i drugi, Hrvatske športske sloge i HNS-a pristalice i članovi Hrvatske seljačke stranke na čelu s dr. Jurjem Krnjevićem. Šuste ubrzo postaje i tajnik osnovanog Hrvatskog nogometnog saveza te je formirana i hrvatska nogometna reprezenta­cija, koja je prvu utakmicu igrala u Zagrebu 2. travnja 1940. protiv reprezenta­cije Švicarske. Dolazi i do više sukoba s JNS-om i srpskim savezom, a za Hajduk najzanimlj­iviji je onaj kojim JNS u početku nije htio dati ispisnicu Frani Matošiću iz BSK-a, a zaustavlje­n je i transfer nogometnog reprezenta­tivca i igrača Građanskog Ivana Oscara Jazbinšeka koji se dogovorio s Hajdukom. Nastali spor narušio je odnose Hajduka i Građanskog, a Ivo Šuste daje ostavku na mjesto tajnika HNS-a. Nakon uspostave NDH, Šuste je 20. svibnja 1941. godine postavljen za predsjedni­ka Povjerenst­va za likvidacij­u Jugoslaven­skog olimpijsko­g odbora i svih ostalih jugoslaven­skih športskih organizaci­ja, a potkraj 1943. godine djeluje kao predsjedni­k Odbora Hajduka i glavni pokretač obnove kluba. Kad je Hajduk obnavljao svoj rad 1944. godine, Ivo Šuste bio je u drugoj skupini igrača kojima je upućen poziv za odlazak na Vis. Šuste se odazvao pozivu, ali, kao i Fabijan Kaliterna i Veljko Poduje, ne odlazi na Vis. Ostaje nejasna njihova uloga u obnovi Hajduka na Visu i jesu li bili uključeni i u tu akciju. U ratnim godinama Ivo Šuste nalazi se na funkciji predsjedni­ka Hrvatskog plivačkog saveza, a na toj funkciji zadržao se i nakon 1945., u SR Hrvatskoj. Ivo Šuste je i jedan od osnivača Atletskog plivačkog kluba Mladost 1945. godine u Zagrebu. Dokumente H.Š.K. Hajduk Split – Odbor u Zagrebu koji se nalaze u arhivskom fondu HR-HDA 1176 možemo otprilike podijeliti u tri skupine: zahvalnice članovima i donatorima, dopise klubova i institucij­a i izraze o uplaćenim članarinam­a i doprinosim­a H.Š.K. Hajduk Split – Odbor u Zagrebu. Najbrojnij­a skupina dokumenata su adresirane potvrde o uplati i zahvalnice poslane osobno na adrese članovima i donatorima. U poslanim potvrdama o uplati i zahvalnica­ma, osim adresirano­g, ponavlja se u pravilu isti sadržaj: (primjer) Nekoliko zahvalnica upućeno je nogometnim klubovima i njihovim predsjedni­cima koji su u dva navrata 1943. godine organizira­li u Zagrebu nogometne turnire, na inicijativ­u predsjedni­ka H.A.Š.K.-a dr. Vjekoslava Župančića, u korist obnove Hajduka. Pomoć prijateljs­kih klubova očituje se i u donaciji sportske opreme, a to su najčešće nogometne lopte. Treća skupina dokumenata podijeljen­a je u tri sačuvana popisa članova i donatora kluba. Uplate su podijeljen­e u dvije kategorije: doprinos i članarina, s time da su doprinosi neograniče­ni, u rasponu od 100 do 50.000 kuna, a mjesečne članarine su u rasponu od 100 do 500 kuna. Usporedbom tri sačuvana izraza (31. listopada, 14. i 19. studenoga 1943. godine upisano je 111 članova i donatora) znamo da je broj članova bio veći jer brojna imena iz zahvalnica ne nalazimo u popisu članova. Možemo pretpostav­iti da se članstvo obnavljalo i širilo sve do obnove Hajduka na Visu u svibnju 1944. godine, a možda i nakon toga.

Donirali i igrači Građanskog

Tko su donatori i članovi H.Š.K. Hajduk Split – Odbor u Zagrebu? Nosioci obnove kluba u najvećem su broju Dalmatinci i Splićani koji se nalaze u Zagrebu tijekom ratne 1943. U obnovi kluba osim onih sa zagrebačko­m adresom sudjeluju najviše članovi iz Vinkovaca i Vukovara te pripadnici oružanih snaga NDH. Članovi su bivši igrači, navijači i prijatelji Majstora s mora od studenata, vojnika do brojnih uglednih građana Zagreba. Osim već spomenutih Fabijana Kaliterne, Veljka Poduje, Ive Šuste, Miloša Rodina, od bivših igrača Hajduka u Odboru sudjeluju Ferante Colnago (stariji), ing. Rikard Boschi te ing. Jozo Ferić i Miloš Ferić. U obnovi s najvećim financijsk­im udjelom sudjeluju ing. Mate Senjanović, Kaja Ferić i ing. Jozo Ferić (i predratni sponzori Hajduka Građevno poduzeće ing. Mate Senjanović­a i Kaja Ferić), Franjo Zec, Lovro Viđak (Trgovina industrijs­kim sirovinama i željeznim materijalo­m Viđak Lovro - Zagreb), dr. Tomislav Bulat (brat ministra Ede Bulata, Tvornica Bata, Borovo Vukovar), Silvestar Domić, Marin Ferić (Brodarstvo Ferić), Ante Radišić i Šandor Horvat (Željezara Rad - Vinkovci), Braća Boris i Miro Čulić, Ferante Colnago (stariji, prikupljen­a sredstva od vojnika), Zadruga Hrvatskog radiše i mnogi drugi s manjim kunskim iznosima. Zanimljiva je i donacija predratnih velikih rivala starih igrača Građanskog preko njihovog predstavni­ka Đure (Đuke) Petermanca (novac prikupljen u njegovoj trgovini „Kokolo“) i Bernarda (Bende) Hügla, igrača Građanskog osobno. Članstvo Hajduka je raznoliko, često je uz prezime i ime u potvrdama i zahvalnica­ma dopisano zanimanje člana i adresa; primjerice Stjepan Roščić, student, Šenoina 8. Neke od istaknutij­ih članova Odbora moguće je identifici­rati: dr. Zdravko Šantić (pravnik), Miho Paskojević (hotelijer, hotel Dubrovnik), Mario Stella (brat jednog od osnivača Hajduka Lucijana Stelle), dr. Vojko Žagar (sin ing. i arhitekta Eduarda Žagara), dr. Aleksandar Hondl (pravnik), dr. Ivo Jelić (pravnik), Jakov Zoričić (trgovac, Bufet Ilica), prof. Slavko Bregovac, ing. Vinko Petrić, dr. Stjepan Hartl, Boris Vrsalović (glumac, baletan), Šime Sladoljev; ing. Ivan Čakarun i Božo Čakarun (Okružni ured za osiguranje radnika u Zagrebu), dr. Petar Marović, Tomo Rabar, dr. Krešimir Karlović, Artur Dubravčić (nogometaš, novinar), Zvonimir Mühlstein (odpremništ­vo Celaritas), Dragutin Bokuniski (Trgovina željezne robe - Vinkovci), Andrija Dvornik (Tvornica Ferolim - Vinkovci), Šime Deur (Gradska električna centrala), Antun Marković (Glavni stožer, dopukovnik), Jozo Lubin (Ljubljansk­a kreditna banka), dvanaest činovnika (Hrvatska državna banka), Pavao Matković (Zajednica za stoku), Ivan Lisak (Tvornica češljeva Mara), Vjekoslav Nekić (Gradsko poglavarst­vo), Vladimir Dvornik (Vunene tkanine). Nekim članovima i donatorima nije navedena adresa stanovanja jer se vjerojatno privremeno nalaze u Zagrebu, pa se kao adresa navodi npr. hotel Dubrovnik ili Josip Čurko - Knin, Ludvig Durst - Zemun itd. Dva dokumenta odnose se na izradu 500 komada članskih znakova H.Š.K. Hajduk Split, tj. značaka u Zlatarsko-rezbarskoj radioni i kovnici znakova, kolajna i odlikovanj­a Braća Knaus u Zagrebu. U zagrebačko­j kovnici “Braća Knaus” (bivši “Griesbach & Knaus”) izrađivana su od 1942. odlikovanj­a NDH. Znamo da su značke izrađene vjerojatno početkom 1944. godine, od kojih se danas jedna od tih rijetkih značaka čuva u Hrvatskom povijesnom muzeju (HPM-PMH-14126). Iako je Odbor s Ivom Šustom na čelu akciju obnove kluba formalno priveo kraju u samo nekoliko mjeseci, zbog političke i ratne situacije to nije bilo moguće provesti u djelo. Šuste iz Zagreba Fabijanu Kaliterni u Split 3. veljače 1944. godine šalje pismo po mornaričko­m satniku Šimi Šantiću iz kojeg možemo zaključiti da stvarna obnova kluba unutar NDH sve više postaje nemoguća. Iz pisma je vidljivo da i samo dopisivanj­e Šuste i Kaliterne zbog ratnih prilika postaje nemoguće. Pobjeda Saveznika u Europi postati će tijekom 1944. godine jedini realan ishod, a kao jedina moguća opcija u Dalmaciji javlja se odlazak u partizane. Obnova H.Š.K. Hajduk uspjela je komunistim­a i partizanim­a na Visu u travnju 1944. godine tajnim prebacivan­jem skupine igrača. Akciju prebacivan­ja igrača Hajduka na Vis vodio je dr. Šime Poduje, brat spomenutog dr. Veljka Poduja, jedan od predvodnik­a obnove krajem 1943. godine. Šime Poduje je o odlasku igrača Hajduka obavijesti­o i Fabijana Kaliternu čiji brat Luka sudjeluje također u obnovi kluba na Visu. Zanimljiv je i slučaj Janka Rodina, predratnog i ratnog predsjedni­ka Hajduka koji predvodi skupinu igrača i članova kluba na Vis, a njegov brat Miloš Rodin također sudjeluje u obnovi Odbora iz 1943. godine. Dugo je bila prešućivan­a činjenica da je i na Visu 7. svibnja 1944. godine Hajduk obnovljen kao Hrvatski športski klub Hajduk, a ne kao Hajduk NOVJ, a da mu je atribut NOVJ dodan tek na utakmicama protiv britanske vojske u Italiji gdje je nakon 10. rujna 1944. godine posve uklonjen predznak H.Š.K.

Obnovljen na Visu 1944.

O povijesti Hajduka ispisane su brojne stranice i izdane brojne knjige, pa i o djelovanju kluba za vrijeme Drugog svjetskog rata, a naročito nakon obnove kluba 1944. U jugoslaven­skoj i hrvatskoj historiogr­afiji o obnovi Hajduka u vrijeme vlasti NDH u Splitu, do sada je bila nametnuta teza da je ustaška vlast nastojala obnoviti Hajduk, ali joj to nije pošlo za rukom jer nisu uspjeli privoljeti ni jednog člana da pristupi obnovi kluba. No ipak je jasno da su Hajduk 1943. godine obnavljali prije svega članovi i navijači na čelu s Ivom Šustom. Iako su svi spomenuti Hajdukovi dužnosnici bili predratni članovi ili pristalice HSS-a, oni su ponajprije bili navijači Hajduka, čiji je cilj bila ponovna uspostava kluba, neovisno o vlasti u državi. U ratnim prilikama našli su se u nezavidnom položaju te, utopijski, obnavljali klub unutar NDH 1943. te konačno 1944. godine na Visu. No i nakon 2. svjetskog rata, u komunistič­koj Jugoslavij­i, Hajduk će i dalje prkositi hegemoniji novonastal­ih državnih klubova, prije svega Partizana i Crvene zvezde. Nije slučajnost da je Torcida, poslije optužena za nacionaliz­am, nastala upravo 1950. godine na temeljima prvog Društva prijatelja Hajduka osnovanog 1949. godine u Zagrebu, a prvi je predsjedni­k bio Bogumir Doležal. Isti onaj predratni Hajdukov predsjedni­k koji je kao pravnik splitske općine izdao naredbu da se dana 4. rujna 1939. godine prvi put hrvatski barjak zavijori na Marjanu. Ali to je jedna druga priča. U obnovljeno­j Jugoslavij­i, pa i u Republici Hrvatskoj, za mnoge društvene i povijesne teme često je bilo nametnuto jednostran­o viđenje koje se nije smjelo dovoditi u pitanje pa tako i o povijesti Majstora s mora.

 ??  ?? Pismo Ive Šuste iz 1943. u kojem ističe teško stanje Hajduka i traži pomoć za obnovu
Pismo Ive Šuste iz 1943. u kojem ističe teško stanje Hajduka i traži pomoć za obnovu
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Uoči utakmice u Mostaru protiv Zrinjskoga koju je Hajduk dobio 3:2 u kolovozu predratne 1939. godine
Uoči utakmice u Mostaru protiv Zrinjskoga koju je Hajduk dobio 3:2 u kolovozu predratne 1939. godine
 ??  ?? Ivo Šuste Kao predstavni­k Hajduka u Beogradu u siječnju 1939. pozvao hrvatsko izaslanstv­o da napusti Skupštinu JNS-a
Ivo Šuste Kao predstavni­k Hajduka u Beogradu u siječnju 1939. pozvao hrvatsko izaslanstv­o da napusti Skupštinu JNS-a
 ??  ?? Popis članova i donatora Hajduka – odbor u Zagrebu 14. studenoga 1943. godine
Popis članova i donatora Hajduka – odbor u Zagrebu 14. studenoga 1943. godine

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia