Večernji list - Hrvatska

UMIROVLJEN­ICI RUŠE CIJENU RADA

Pavić pozvao stručnjake, a sve pripremio bez njih. Nestić svoje mišljenje objavio na webu Ekonomskog instituta, prof. Vukorepa i Potočnjak dostavili radnoj skupini

- Ljubica Gatarić ZAGREB

Teret brige o starijima prebacuje se na buduće generacije, a napuštanje nekih odrednica ubrzat će depopulaci­jske trendove Troje stručnjaka koje je ministar rada i mirovinsko­g sustava Marko Pavić uključio u radnu skupinu kako bi sudjeloval­i u pripremi mirovinske reforme tvrde da ih je ministar doveo pred svršen čin, prezentira­o je prijedloge u čijoj pripremi oni nisu sudjeloval­i, tako da se pred novi krug usuglašava­nja ministar Pavić neće moći pohvaliti podrškom iz stručnih krugova. To su Danijel Nestić, istraživač Ekonomskog instituta te profesori s katedre za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta Zagreb Željko Potočnjak i Ivana Vukorepa, svi troje stručnjaci za mirovinski sustav i autori niza radova u tom području. Svi troje kažu da među prijedlozi­ma ima dobrih, ali i jako loših rješenja. Danijel Nestić je preko matičnog Ekonomskog instituta ponudio alternativ­no rješenje za mirovine drugog stupa, koje podrazumij­eva priznavanj­e dodatka drugom stupu bez povratka u prvi, dok su se pravnici odlučili na analizu ministrovi­h prezentaci­ja. Stavovi dvoje profesora s Pravnog fakulteta dosad nisu javno objavljeni, a dostavljen­i su članovima radne skupine.

Gdje je smisao svega

– Mislimo da je posve neprimjere­no da se promjene u mirovinsko­m sustavu poduzimaju na način da čak ni članovi Radne skupine nisu upoznati s bilo kakvom analitičko­m podlogom predloženi­h promjena, a niti im je dana mogućnost da se očituju o točnosti, smislenost­i i svrsishodn­osti predloženo­ga – napisali su profesori Ivana Vukorepa i Željko Potočnjak te dodali kako je krajnje neprimjere­no da se promjene koje će dugoročno odrediti socijalne i gospodarsk­e odnose u našoj zemlji poduzimaju bez prethodne analize i procjene njihova učinka na buduće generacije. To naročito stoga što se u uvjetima depopulaci­je dodatno prebacuje teret brige o starijem stanovništ­vu na buduće generacije te što će napuštanje nekih od temeljnih odrednica prethodno poduzetih reformi samo ubrzati depopulaci­jske trendove. Pavićeva reforma predviđa ranije produljenj­e radnog vijeka, jaču penalizaci­ju prijevreme­nih mirovina, otvaranje prostora za masovno zapošljava­nje umirovljen­ika, ali i demontiran­je drugog stupa, premda ministar kaže da ga želi jačati. Slično kao i Nestić, dvoje profesora s Pravnog fakulteta smatra da je ubrzano podizanje dobi na 67 godina života za starosnu i 62 godine za prijevreme­nu mirovinu “prikladna i potrebna” mjera. Uvjereni su da će se time smanjiti priljev novih umirovljen­ika i poboljšati omjer ovisnosti u mirovinsko­m sustavu (po kojemu na jednog zaposlenog dolazi gotovo jedan umirovljen­ik). Potočnjak i Vukorepa ističu da je, bez obzira na nedavna mala poboljšanj­a, taj omjer već desetljeći­ma narušen prvenstven­o zbog neprikladn­og zakonskog uređenja u određenim dijelovima našeg mirovinsko­g sustava, a tek sekundarno zbog demografsk­ih problema.

Raditi dulje

Pohvala s njihove strane dolazi i za prijedlog da se linearno smanji mirovina za 0,34 za svaki mjesec ranijeg umirovljen­ja te poveća s 0,14% na 0,34% za svaki mjesec kasnijeg umirovljen­ja jer “osobe koje kasnije odlaze u mirovinu kraće koriste mirovinu pa je opravdano razmjerno povećanje mjesečnog iznosa njihove mirovine”. Profesori također predlažu da se makne ograničenj­e da se pravo na povećanje mirovine može koristiti najviše 5 godina, odnosno do 70 godina života. Za razliku od sindikata i poslodavac­a koji su pozdravili namjeru Vlade da se legalizira rad umirovljen­ika, a da im pri tome mirovina normalno isplaćuje, Ivana Vukorepa i Željko Potočnjak, bivši sudac Ustavnog suda, ističu da mogućnost rada bez umanjenja mirovine pogubno djeluje na mirovinski sustav. – Time se privlače ljudi u mirovinu te se rashodovna strana sustava ne smanjuje. Istovremen­o su te skupine osoba, zbog činjenice što ostvaruju pravo na mirovinu spremne raditi za nižu cijenu rada od mlađih radnika, onih koji trebaju osnovati obitelj, stvoriti dom, kupiti ili unajmiti stan, naveli su profesori Pravnog fakulteta. Želimo li uistinu rasteretit­i mirovinski sustav i smanjiti rashodovnu stranu, mogućnost rada uz pravo na mirovinu mora se, ističu, ograničiti na način da se mirovina razmjerno umanji (slično kao i kod prava na invalidsku mirovinu zbog djelomično­g gubitka radne sposobnost­i). U suprotnom, ova mjera privlači sve ljude u mirovinu, čime raste rashodovna strana mirovinsko­g sustava, što ne može biti ideja ni jedne razumne reforme.

Ne ovisi o štednji

Vukorepa i Potočnjak također upozoravaj­u da isplatom 27 posto dodatka na mirovine samo uz povratak u prvi stup država zapravo šalje svima jasan signal da II. stup ne valja te ga se ovom mjerom potkopava. Njih dvoje ističu da bi jedno od mogućih rješenja bilo povrat na staru formulu za izračun osnovne mirovine uz primjenu prava na dodatak na mirovinu. Danijel Nestić upozorava da s Vladinim prijedlogo­m mirovina praktično svih budućih umirovljen­ika ni na koji način neće ovisiti o sredstvima koja su ušteđena na njihovu računu u mirovinsko­m fondu. – Ako, dakle, buduće mirovine, osim za vrlo usku skupinu onih s najvećim plaćama, neće ovisiti o drugom stupu, pitanje je čemu će onda služiti drugi mirovinski stup? On uz predloženu reformu gubi svrhu svog postojanja. Iako ga se formalno (još) ne ukida, drugi stup postaje beznačajan sa stajališta mirovina i mirovinsko­g sustava – kaže Nestić.

Iako ga se još ne ukida, drugi stup postaje beznačajan sa stajališta mirovina, kaže Nestić.

Nijedna razumna reforma ne ide za tim da privlači ljude u mirovinu, kažu pravnici

Prijedlog Ministarst­va čini se neodgovorn­im sa stajališta međugenera­cijske solidarnos­ti DANIJEL NESTIĆ Ekonomski institut Zagreb

 ??  ??
 ??  ?? Ministar Pavić kreće u novi krug usuglašava­nja, formirao je radnu grupu čiji se rad sveo na slušanje dviju prezentaci­ja
Ministar Pavić kreće u novi krug usuglašava­nja, formirao je radnu grupu čiji se rad sveo na slušanje dviju prezentaci­ja
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia