1 Ko­koš u cr­nom vi­nu

Vecernji list - Hrvatska - - Gastro -

Na 3 ka­pu­le sjec­ka­ne na ko­lu­te i 3 češ­nja češ­nja­ka zaz­la­će­na na 2 dl mas­li­no­va ulja po­lo­ži­te po­braš­nje­ne ko­ma­de do­ma­će ko­ko­ši od oko 2 kg i pus­ti­te da zaz­la­te. Pir­jaj­te ih stal­no pod­li­je­va­ju­ći s 2 dl cr­no­ga vina te do­daj­te 3 gran­či­ce ru­žma­ri­na, gran­či­cu maj­či­ne du­ši­ce te 1 lo­vo­rov list. Kad se zgus­ne, a me­so pos­ta­ne me­ko oprez­no po­so­li­te i po­pa­pri­te, pa do­daj­te još 1 dl vina, 1 dl pro­še­ka i na­ri­ba­nu ko­ri­cu 1 li­mu­na. Pus­ti­te da sve pir­ja još de­se­tak mi­nu­ta, pa ski­ni­te s va­tre i slu­ži­te s do­ma­ćim njo­ki­ma, tjes­te­ni­nom ili pa­len­tom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.