2 Vin­ski ri­žo­to od plo­do­va mo­ra

Vecernji list - Hrvatska - - Gastro -

Na 1 dl mas­li­no­va ulja zas­tak­li­te 2 sjec­ka­na lu­ka, 3 češ­nja sjec­ka­nog češ­nja­ka i 1/3 kg ri­že za ri­žo­to stal­no mi­je­ša­ju­ći. Ta­da do­daj­te 1/3 kg ko­ma­da si­pa i li­ga­nja pro­pir­ja­nih na mas­li­no­vu ulju, ko­je ste pod­li­je­va­li s 1 dl cr­no­ga vina, pa do­daj­te ri­žo­tu. Nas­ta­vi­te sve za­jed­no pir­ja­ti pod­li­je­va­ju­ći rib­ljim te­melj­cem i s još 1 dl cr­no­ga vina, sve dok ri­ža ne bu­de ku­ha­na al den­te. Ta­da uba­ci­te ¼ kg re­po­va svje­žih škam­pi i ¼ kg me­sa dag­nji. Do­daj­te 5 dag mas­la­ca i 1 dl mas­li­no­va ulja pa mi­je­šaj­te dok ra­ko­vi i školj­ke ma­lo ne ot­vrd­nu, a ri­žot pos­ta­ne kre­mast. Po­so­li­te i po­pa­pri­te, za­či­ni­te s ma­lo sjec­ka­nog peršina i bo­silj­ka, još jed­nom pro­mi­je­šaj­te i slu­ži­te od­mah.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.