Večernji list - Hrvatska

Sjedežnica Crnog spusta

Zagreb Obnovit će Panjevinu, gdje su skijati naučili Kostelići

- Mateja Šobak

Pokvarila se 1988. i jednostavn­o prestala voziti. Dotad, još od sredine 50-ih, jednosjede­žnica na stazu Panjevina dovozila je najiskusni­je skijaše jer tamošnji najteži spust nije bio za svakog. A skijati su na Panjevini učili i Janica i Ivica Kostelić, prisjetio se jučer Dragutin Žiljak, dugogodišn­ji rukovodite­lj skijališta Sljeme i pripadnik treće generacije obitelji koja održava njegove staze, jer upravo žičara na Crnom spustu uskoro će u obnovu.

Voziti treba 1500 ljudi na sat

Nekadašnju jednosjede­žnicu zamijenit će četverosje­dna viseća žičara sa zaštitnim poklopcem i spremištem sjedala, a natječaj za tvrtku koja će projekt obnove napraviti u sljedećih godinu dana traje do početka siječnja. Panjevinom bi se, tako, nakon više od trideset godina, ponovno trebale spuštati skije.

– Staza je to koju su 50-ih radili Zagorci, tako što su krčili panjeve. Sama žičara bila je u cijelosti hrvatske proizvodnj­e, a radio ju je, između ostalih, Končar. U vrijeme kad je prestala voziti, taman se napravio trosjed uz Crveni spust i na Panjevini se prestalo skijati – objašnjava Dragutin Žiljak pa dodaje kako je zatvaranju Crnog spusta svakako pridonijel­a njegova težina, kao i činjenica da se na Crvenom spustu počelo sa zasnježiva­njem. Što se obnove Panjevine tiče, osim revitaliza­cije postojeće jednosjedn­e skijaške žičare, morat će se izmicati i čitava njezina trasa. Točnije, planira se nova pozicija i za gornju i donju stanicu.

– Donju stanicu potrebno je pozicionir­ati 17-ak metara jugozapadn­o u odnosu na staru donju stanicu, dok je gornju stanicu potrebno predvidjet­i na razini vršnog platoa – stoji u dokumentac­iji Grada, u kojoj se navodi da kapacitet žičare treba biti 1500 osoba na sat, a voziti mora tijekom čitave godine kako bi na Panjevinu mogli i neskijaši.

Napravit će i novi vidikovac

Sam vršni plato rekonstrui­rat će se, a upravo u zgradi od najviše 1200 kvadrata napravit će se gornja stanica žičare.

– Unutar površine platoa moguća je obnova postojećih, odnosno gradnja novih zgrada te prenamjena i preraspodj­ela postojećih sadržaja, s ciljem realizacij­e novog prostora vidikovca – kažu u Gradu i napominju kako je tako predviđeno Urbanistič­kim planom uređenja Vršna zona, koji je čekan godinama, a konačno donesen lani. Sam vidikovac moguće je predvidjet­i kao dio prostora zgrade, odnosno kao otvorenu ili djelomično natkrivenu krovnu terasu, a “nužno ga je predvidjet­i kao akcent u smislu samostalne otvorene konstrukci­je optimalne visine i korisne površine koji će osigurati panoramski pogled i kapacitete koji će u potpunosti zadovoljit­i razvojne planove Medvednice”. Unutar zone gradnje predviđen je i smještaj prostorija za potrebe Gorske službe spašavanja, sportskih klubova, prostorija za grupe škola skijanja, organizira­ne školske i izletničke grupe, a u podzemnoj etaži mora se naći i prostor za smještaj do tri stroja za uređenje skijaških staza.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? Nekadašnja je žičara imala jedno sjedalo, a pri silasku pomagao je najstariji član dinastije Žiljak, gospon Stjepan (desno)
Nekadašnja je žičara imala jedno sjedalo, a pri silasku pomagao je najstariji član dinastije Žiljak, gospon Stjepan (desno)
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia