Vi­ce­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Sret­ne Mu­jo Ha­su u shop­ping cen­tru...

-Gdje si pri­ja­te­lju, što ima? - Ma, tra­žim ku­pa­će ga­će. - Što će ti ku­pa­će ga­će sad u si­ječ­nju? - Tre­ba­ju mi, od­lu­či­la Fa­ta da me vo­di na ne­kak­vo La­bu­đe jezero su­tra na­ve­čer.

...

Ka­ko iz­gle­da po­di­za­nje kre­di­ta u Hr­vat­skoj?

- Dig­neš čač­ka­li­cu, a vra­ćaš me­tar dr­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.