Su­do­ku

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Po­treb­no je po­pu­ni­ti praz­na po­lja bro­je­vi­ma od 1 do 9. Sva­ki se broj smi­je po­no­vi­ti sa­mo jed­nom u sva­kom ret­ku, stup­cu i odjelj­ku, ko­je či­ne 3X3 po­lja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.