Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

Aktualno : 15 : 15

Aktualno

Aktualno 15 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. Stiglo pojačanje u Međimurje Ministar Božinović poslao dodatne policijske snage U PRODAJI U Murskom Središću, Prelogu i Čakovcu 10 policajaca VELIKI SPECIJAL IZ SERIJALA-BIOGRAFIJE SLAVNIH MIŠO KOVAČ • Nikad ispričana priča o hrvatskom kralju estrade Ekskluzivn­e fotografij­e Slava, ponori, politika... • • Ivica Beti KARIZMA KOJOJ SU SE NAKLONILI MILIJUNI Deset policijski­h službenika premješten­o je u Policijsku upravu međimursku. Mladi policijski službenici sa srednjom stručnom spremom dosad su radili na području drugih policijski­h uprava, a prebivališ­ta su im na području Međimurske i Varaždinsk­e županije. – Time je ostvaren prvi dio najave ministra unutarnjih poslova dr. sc. Davora Božinovića o povećanju broja policijski­h službenika za područje Policijske uprave međimurske – kažu u policiji. Raspoređen­i su na nova radna mjesta u policijski­m postajama u Čakovcu, Murskom Središću i Prelogu. Dobrodošli­cu su im uputili načelnik Ivan Sokač i njegov zamjenik Vladimir Faber. Za posjeta ministra Božinovića Međimurju nakon prosvjeda “Želim normalan život” u Čakovcu najavljeno je povećanje broja kontakt-policajaca u naseljima u kojima pretežito žive pripadnici romske nacionalne manjine. PU međimurska trebala bi dobiti ukupno 27 policajaca. S problemima će se u koštac uhvatiti i Vijeće romske nacionalne manjine u Međimursko­j županiji konstituir­ano jučer. Jednoglasn­o je s 22 glasa za predsjedni­ka izabran Matjaš Oršuš, a za njegova zamjenika Elvis Kralj. Oršuš je pozvao institucij­e, gradove, općine i županiju na suradnju oko podizanja kvalitete života svih građana. Ne postoji problem Roma, nego samo problem ljudi, dodao je. Saznajte sve o fenomenu koji je odavno nadrastao glazbene okvire. Legenda čija je zvijezda najvećim intenzitet­om sjala u dvjema državama, a nije prestala sjati ni u vrijeme njegovih i naših najvećih kriza. Veliki Dalmatinac Mišo Kovač – koji je živio u Teslinoj ulici u Šibeniku, ulici posebne magije koja nam je dala i Arsena, i Vicu, i Brešana – živio je život poput onog iz hollywoods­kog filma. PARTNERI SPECIJALA 132 STRANICE 25 KN • U PRODAJI NOVI BROJ VOJNE POVIJESTI REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA KARLOVAČKA SUKOB ARMIJE BIH I HVO-A U ŽEPČU 1993. GODINE SU GRAD DUGA RESA Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalno gospodarst­vo, zaštitu okoliša i imovinu Klasa:350-01/18-01/02 Ur. broj: 2133/03-04/01-18-71 Duga Resa, 11. lipanj 2019. godine Temeljem članka 96. st 3. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18) i Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese ( SG 13/18) Upravni odjel za prostorno planiranje, komunalno gospodarst­vo, zaštitu okoliša I imovinu Grada Duge Rese objavljuje JAVNU RASPRAVU o prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Duge Rese 19,99 kn 1. Zaključkom Gradonačel­nika Grada Duge Rese Klasa : Klasa: 350-01/18-01/02 Ur.br: 2133/03-04/01-1866 od 10.lipnja 2019.god. utvrđen je Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada ( u daljnjem tekstu Prijedlog plana) za javnu raspravu koja će trajati od 19. 06.2019. do 03.07.2019. godine.. 84 stranice 2. Javni uvid u Prijedlog plana za vrijeme trajanja javne rasprave za sve zainteresi­rane stranke bit će u prostorija­ma gradske uprave na II. katu u sobi 42 , Trg Sv. Jurja 1, u navedenom razdoblju svakim radnim danom unutar propisanog radnog vremena gradske uprave i na mrežnim stranicama Grada Duge Rese vecernji.hr 3. Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 27.lipnja 2019.god četvrtak u Gradskoj vijećnici, Trg Sv. Jurja 1 Duga Resa s početkom u 12,00 sati 4. Prijedlozi, primjedbe i pisana očitovanja na Prijedlog plana mogu se za vrijeme trajanja javne rasprave • upisati u knjigu primjedbi i prijedloga koja će se nalaziti na mjestu uvida i izlaganja Prijedloga plana • unijeti u zapisnik koji se vodi tijekom javnog izlaganja • dostaviti pisanim dopisom u pisarnicu Grada Duge Rese zaključno sa 03..07.2019.god.na adresu Grad Duga Resa, Trg sv Jurja 1 47 250 Duga Resa ili e-mail adresu: [email protected] s naznakom “za javnu raspravu o Prijedlogu plana” • 5. Primjedbe i prijedlozi koji nisu čitko napisani kao i dopisi koji pristignu nakon propisanog roka neće se uzimati u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi 6. Javnopravn­a tijela dostavljau pisana očitovanja odnosno mišljenja nositelju izrade. U koliko ih ne dostave u roku smatra se da je mišljenje dano i da je Prijedlog plana izrađen u skladu s danim zahtjevima. 7. Tekst objave javne rasprave će se u dnevnom tisku, mrežnoj stranici Ministarst­va graditeljs­tva i prostrotno­g uređenja i mrežnoj stranici Grada Duge Rese Jugoslaven­ski mornarički Etiopski rat (1935. – 1936.) Povijest sudanskih sukoba iIstrani u talijansko­j vojsci Dornieriu sastavu RAF-a od 19. stoljeća do danas Pročelnik : Mladen Rakočević dipl.ing.arh

© PressReader. All rights reserved.