Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

InvestCro : 23 : 23

InvestCro

logo 1 23 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. FOREIGN INVESTORS COUNCIL Pod visokim pokrovitel­jstvom: Projekt podržavaju: UDRUŽENJE STRANIH U HRVATSKOJ PREDSJEDNI­CA REPUBLIKE HRVATSKE ULAGAČA UDRUŽENJE STRANIH do 2,27 eura po četvornom metru. Prosječno bi takav investitor za hektar šume platio 7000 eura, odnosno 700.000 eura za čitav projekt. Model predviđa da ulagač nema nekih prethodnih šumarstva i drvne industrije u jedan zaokruženi poslovni proces. Ulaganje bi se dodatno moglo financijsk­i isplatiti ukoliko bi u gospodaren­je šumom investitor dodao i vezane djelatnost­i ULAGAČA “ IDEJA O INVESTICIJ­AMA U ŠUME NIJE NEŠTO NEUOBIČAJE­NO U SVIJETU – POSEBICE U AMERIKAMA, SJEVERNOJ EUROPI TE JUGOISTOČN­OJ AZIJI znanja niti povezanih biznisa sa šumom i drvom nego da je za vođenje projekta, za kojeg je otvorio jednostavn­o dioničko društvo (j.d.o.o.), zaposlio jednog licenciran­og inženjera šumarstva, a sve ostalo odrađuje putem “kooperanat­a”. “Investitor bi šumskim kapitalom gospodario do razine pilanskih proizvoda, a koje bi onda prodavao na tržištu, pojašnjava Beljan. Šumarstvo postaje puno profitabil­nije u scenariju lanca dodane vrijednost­i tj. prijevoza trupaca do najbližeg drvo-prerađivač­a (pilane) i prodaje više vrijednog proizvoda-povezivanj­e iz domene lovstva te branja bilja i gljiva u svojoj šumi-nedrvnih šumskih proizvoda. Uz to potencijal­ni investitor za dio svojih djelatnost­i mogao bi koristiti sredstva iz fonda općekorisn­ih funkcija šuma. Šumarskom fakultetu, a koji svoje usluge pružaju i na tržištu, odnosi se trenutno na oko 26000 hektara šuma čiji je pojedinačn­i posjed veličine 30 i više hektara. Procjene su da Hrvatska ima drvne zalihe u svojim šumama u ekvivalent­u 550 milijuna kubnih metara drva, no vrijednost neke šume se ne iskazuje samo kroz vrijednost drva nego i kroz svoj opće društveni karakter - proizvodnj­a kisika, a isto tako i privatnog, uljepšavan­je krajolika i turizam, stoga je u svijetu nerijetko slučaj da vrijednost hektara šume i do 10 puta premaši samu tržišnu vrijednost drva u njoj. Hrvatska ima i vrlo kvalitetnu infrastruk­turu za preradu drva jer 90 posto šumskih parcela u našoj zemlji ima pilanu ili neku drvnu industriju na 30 kilometara udaljenost­i. Privatni vlasnici Radi se o prilično novom poslovnom modelu koji u principu nije u Hrvatskoj zaživio. Statistika pokazuje da u Hrvatskoj ima oko 420 tisuća privatnih vlasnika šuma, no od toga broja njih 365 tisuća ima manje od hektar šume. Ekonomika šumarstva, kako je to zamislio “konzultant­ski tim” dr. Beljana na • GORIVA Poboljšana formula za bezbrižnu vožnju. JURAJ ŠEBALJ RALLY VOZAČ

© PressReader. All rights reserved.