Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-12

Zagreb : 24 : 24

Zagreb

Zagreb 24 VEČERNJI LIST srijeda, 12. lipnja 2019. ZAGREB Javite se telefon 01 55 40 000 fax 01 63 00 676 e-mail/ MMS [email protected] vecernji.net pisma Oreškoviće­va 6 H/1, 10000 Zagreb DEŽURNI STUPAC Sprovodi i ispraćaji 12. lipnja Nada Čović (85) u 11.40, Stojan Vaskov (91) u 12.30, Martin Fištrić (73) u 13.20, Marija Parić (94) u 14.10, Zlata Gjurek (78) u 15, Vera Roginić (99) u 15.50 sati. Vinko Roca (85) u 9.10, Vrban Goran (56) u 10, Ivan Srac (81) u 10.40, Zlatko Kućas (74) u 11.20, Dobrica Špančić (68) u 12.10, Biserka Veršec (71) u 12.50, Željko Korunić (59) u 13.35, Mirjana Šijaković (86) u 14.30 sati. Ana Šprajc (98) u 10.55, Bruno Osrečki (70) u 11.35, Marijan Kovačević (81) u 12.15, Nevenka Laco (85) u 12.55, Gordana Vrbanjac (73) u 13.40, Jurica Grakalić (72) u 14.20 sati. Barbara Posavac (84) u 10.50, Mato Dizdar (90) u 11.40, Josip Čibarić (76) u 12, Kazimir Oštrić (85) u 12.30, Julijana Žilavec (92) u 13.20, Zoran Mudri (64) u 14.10, Milan Matić (68) u 15, Ružica Čudina (87) u 15.50, Anton Matić (60) u 16.30 sati. Štefanija Glavač (92) u 10.50, Nenad Radoš (76) u 11.40, Miroslava Karpišek (85) u 12.30, Dragica Vukas (85) u 13.20, Muharem Hodžić (76) u 14.10 sati. Matilda Poljak (91) u 15 sati. Tomo Furić (77) u 15 sati. Marija Vuković (85) u 13 sati. Mirogoj: Krematorij, velika dvorana: Krematorij, mala dvorana: Miroševac: Markovo Polje: Gornje Vrapče: Jakuševec: Cerje: Bez struje Četvrtak, 13. lipnja 8-13: B. Adžije 32-44 par, Kalnička 2-do kraja par, 1-17 nep, Kranjčević­eva 50, 52, 51-55 nep, Kučerina 56, 64, 74, 76, 15, Metalčeva 1-5 nep, 15, 15/2, Nova cesta 44-54 par, 60-88 par, 114-118 par, 29-39 nep, 43-49 nep, 53-57 nep, 63-71 nep, 103-109 nep, Pasarićeva, Srebreničk­a, Tratinska 76-80 par, 69-79 nep, Trg K. Ćosića 9, Vukovarska 3-5 nep, Zvornička; 8-10: Potočka 2-16 par, 1-15 nep, Novačka 6-48 par, 7-39 nep; 9-11: Ilica 12; 8-14: Galovići 2-14 par, 1-15 nep, Matijevka, Mikulići 127a, 129; 8-13: Braće Ostružec 4-14 par, 3-35 nep. 8-14: Rude 177–188; 8-14: Rakitje – I. Novački Elektra Zagreb Elektra Samobor • odvojak 3–9 nep, 8–10D par. • (sč)

© PressReader. All rights reserved.