BERETE LI GLJIVE?

Vecernji list - Hrvatska - - Aktualno -

SMI­LJA ČAJO UMIROVLJEN­ICA

Ne be­rem. Otac je brao vr­ga­nje kad sam bi­la di­je­te, a ja ku­pim na tr­ž­ni­ci bu­ko­va­če i šam­pi­njo­ne.

ĐURO KOLEDIĆ UMIROVLJEN­IK

Ne, ni­kad ni­sam išao sam brao gljive. Ne poz­na­jem gljive uop­će pa se ne usu­dim sam ih bra­ti.

IVA ĆURAK UMIROVLJEN­ICA

Bra­la sam vr­ga­nje, a on­da mi ih je je­dan zna­lac po­lo­vi­cu odva­dio iz ko­ša­re pa sam pres­ta­la.

BOŽICA IVELJ UMIROVLJEN­ICA

Ne, ni­sam ni­ka­da sa­ma bra­la gljive jer se ja­ko bo­jim da ne ube­rem i one ko­je su otrov­ne. (slš)

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.