ŠALATA JE OŽIVJELA!

Vecernji list - Hrvatska - - Sport -

MARINOV TUR­NIR TE­NI­SKIH PA­RO­VA OKUPIO CVIJET HR­VAT­SKOG VRHUNSKOG SPORTA, A SAV PRI­HOD IDE ZA GRAD­NJU PO­LI­VA­LENT­NOG SPORT­SKOG IGRA­LI­ŠTA ZA UČE­NI­KE ŠKO­LE U TOR­DIN­CI­MA

MA­RIN ČI­LIĆ VEĆ JE NAJ­A­VIO DA ĆE SE PO­TRE­BAN NO­VAC NA­MAK­NU­TI AKO TRE­BA I DO­DAT­NIM AK­CI­JA­MA

NI­SU IZ­OS­TA­LE NI TE­NI­SKE RA­DI­ONI­CE ZA DJE­CU KAO NI DRU­ŽE­NJE MA­LI­ŠA­NA S NA­ŠIM SPOR­TA­ŠI­MA

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.