Vi­ce­vi

Vecernji list - Hrvatska - - Zabava & Vrijeme -

Raz­go­va­ra­ju En­glez, Fran­cuz i Mu­jo o svo­jim že­na­ma:

En­glez: - Mo­ja že­na je kao la­vi­ca! Fran­cuz: - A mo­ja je kao lep­ti­rić! Mu­jo: - Bog­me ni mo­ja Fa­ta ne li­či na čo­vje­ka!

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.