Me­du­li­će­vom se ne­će vo­zi­ti, gra­de pli­no­vod

Vecernji list - Hrvatska - - Zagreb - (pb)

Zbog gradnje pli­no­vo­da Me­du­li­će­va uli­ca od De­že­li­će­ve do Ili­ce bit će tri tjedna za­tvo­re­na za pro­met. Ra­do­vi počinju u po­ne­dje­ljak i tra­ju do 8. sr­p­nja, obi­laz­no se vo­zi Fran­ko­pan­skom i

• Gun­du­li­će­vom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.