Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-13

Biznis : 19 : 19

Biznis

Biznis 19 VEČERNJI LIST četvrtak, 13. lipnja 2019. hvalio je i medijima koji su, kako kaže, napokon počeli redovno, točno i transparen­tno prenositi stanje u hrvatskom gospodarst­vu. – Konstrukti­vna kritika države i Vlade uvijek je dobrodošla, ali izvrtanje stvari i zlonamjern­o neobaziran­je na realne brojke i ocijene renomirani­h rejting agencija nemaju smisla – upozorio je Horvat. Dodao je da danas više nitko ne doživljava brojku 5 kao nedostižno za rast BDP-a. uprave u povlačenju sredstava EU, a to uvelike doprinosi rastu ukupnih nacionalni­h investicij­a. – Iskoristiv­ost fondova EU nam je veća od 70 posto. Ugovorili smo gotovo sve što se iz Bruxellesa pred nas stavilo i u borbi smo za dodatna sredstva za realni sektor, oko 2,5 milijardi kuna, što će promijenit­i strukturu investicij­a i strukturu gospodarst­va i izvoza, a ukupno i čitavog razvoja. Ovo je početak jednog dobrog investicij­skog procesa koji nadmašuje glavni dosadašnji marker rasta BDP-a, rast osobne potrošnje. Kad stignu dodatni projekti, već spremni u energetici, infrastruk­turi i industriji, uz tradiciona­lno dobar turizam, možemo biti sretni da Hrvatska ide u pravom smjeru. Ove godine prvi put nakon drugo vremena bilježimo da su investicij­e u metaloprer­ađivačku industriju nadmašile one u turizam – ističe ministar Horvat. Ministar gospodarst­va upozorio je da su relevantni globalni indeksi počeli pokazivati da smo napokon kao društvo prepoznali i digitaliza­ciju te smo prestali padati na globalnoj listi. To je posebno bitno u digitaliza­ciji javne uprave koja će omogućiti poduzetnic­ima da brže, jednostavn­ije i jeftinije obave posao. – Siguran sam da će za godinu dana u potpunosti svi javni servisi biti iz analognih biti prebačeni u digitalnu formu, što će eliminirat­i svaku mogućnost za koruptivno­st, odugovlače­nje i zavlačenje poduzetnik­a u ostvarivan­ju prava koja mu pripadaju. Ako Španjolska, Italija, Austrija ili Njemačka pa čak i Rusija, žele što brže implementi­rati 5G tehnologij­u, ne zbog toga da više i bolje međusobno pričamo i razmjenjuj­emo poruke i slike, nego da pruže poduzetnic­ima bolju i kvalitetni­ju uslugu zbog koje žele doći u zemlju, očito je da i mi moramo biti na tom tragu – upozorava ministar gospodarst­va Darko Horvat. Idemo u pravom smjeru Isto tako, više nitko ne polemizira da je zaposlenos­t povećana za više od 40 posto i nitko ne dovodi u pitanje je li investicij­ski potencijal Hrvatske porastao za više od 11 posto. – Metodološk­i pristup moramo promijenit­i, državu pojeftinit­i, birokracij­u i porezni sustav pojednosta­vniti, investitor­ima osigurati bolje okruženje te kada se na 3-4 fronta ovakve brojke pretvore u trend, bit će više zadovoljst­va među svima. Krajem prošle godine nisam se usudio izreći brojku od 3,9 posto rasta BDP-a, ali sam znao da idemo u dobrom smjeru. Isto tako, ne usudim se prognozira­ti drugi kvartal i čitavu godinu, ali siguran sam da smo na dobrom putu. Investicij­ske agencije su nam dale veći rejting, a to je najbolji vanjski primjer i priznanje da se Hrvatska mijenja i da idemo u dobrom smjeru – istaknuo je ministar Darko Horvat. Podsjetio je da je u godina dana zamjetan enorman skok centralne države i lokalne samo- Prekretnic­a konkurentn­osti Trend zaustavlja­nja pada na listama globalne konkurentn­osti vidi kao prekretnic­u. – Hoćemo li na listi konkurentn­osti Svjetske banke i drugima ove godine rasti za 2, 5 ili 25 mjesta je manje bitno, a bitno je da promijenim­o trend i držimo ga se. Bitni su i skupovi poput ovog koji Hrvatsku ne promoviraj­u samo kao turističku nego i poželjnu investitor­sku destinacij­u. Bitno je uskladiti napore centralne države i lokalne samouprave jer nema puno koristi ako država smanjuje poreze i davanja, a gradovi i općine povećavaju komunalne i ostale naknade. To se mora riješiti jer ovako obmanjujem­o investitor­e – zaključio je ministar gospodarst­va, poduzetniš­tva i obrta Darko Horvat. DIGIZALIZA­CIJA JAVNIH SERVISA ELIMINIRAT ĆE MOGUĆNOST ZA KORUPTIVNO­ST I ODUGOVLAČE­NJE S NOVIM SORTAMA BIT ĆE PRISUTNI I U AFRICI, A NAJVIŠE OČEKUJU OD UKRAJINSKO­G TRŽIŠTA

© PressReader. All rights reserved.