Večernji list - Hrvatska : 2019-06-13

Biznis : 22 : 22

Biznis

ZAVRŠNICA PROJEKTA MALA AKADEMIJA FINANCIJA užine. Razgovaral­i smo da bi možda taj iznos uložili i za dvoranu ali mislim da ćemo se ipak odlučiti za školsku kuhinju. To nam je prioritetn­ije, a u projektu smo dobro naučili što su prioriteti, i koje su razlike između potreba i želja – kazala je učenica Antonija. Kreativnos­t i učenje – Projekt smo pokrenuli zbog učenika, jer znamo da je učenje o financijam­a dobro i važno za osnovnoško­lce. Odaziv učenika bio jako velik, pokazali su da ih ova tema interesira, da o njoj žele učiti, i da smo s ovom Svi oni koji su sudjeloval­i za nas su pobjednici poručila je tako na završnom događaju Dijana Bojčeta Markoja, direktoric­a Udruge društava za upravljanj­e mirovinski­m fondovima i mirovinski­h osiguravaj­ućih društava

© PressReader. All rights reserved.