Vecernji list - Hrvatska : 2019-06-13

Aktualno : 4 : 4

Aktualno

Aktualno 4 VEČERNJI LIST četvrtak, 13. lipnja 2019. ZANIMANJA KOJIH U HRVATSKOJ NEMA NI ZA LIJEK Potrebe za zapošljava­nje stranaca po djelatnost­ima i zanimanjim­a na dan 7. lipnja 2019. 17.800 15.611 3530 2314 2200 2200 1500 1410 1200 700 600 TURIZAM I UGOSTITELJ­STVO POLJOPRIVR­EDA I ŠUMARSTVO EKONOMIJA I TRGOVINA METALNA INDUSTRIJA PREHRAMBEN­A INDUSTRIJA POŠTANSKE USLUGE STRATEŠKI INVEST. PROJEKTI PRERAĐIVAČ­KA INDUSTRIJA BRODOGRADN­JA PROMET GRADITELJS­TVO od toga od toga od toga od toga od toga od toga od toga od toga od toga od toga 2900 zidara 7510 pomoćnih radnika 1500 berača plodova (sezonski rad) 1700 vozača teretnih vozila 1700 prodavača / trgovaca 600 zavarivača 500 pekara 200 šivača 300 poštara 300 brodomonte­ra

© PressReader. All rights reserved.