Be­luc­ci se za­bo­ra­vi­la vra­ti­ti u apart­man na Mur­te­ru

Večernji list - Hrvatska - - Ljetna Panorama -

DJ-ica Ni­ki Be­luc­ci unaj­mi­la je apart­man na Mur­te­ru u ko­ji se za­bo­ra­vi­la vra­ti­ti na­kon jed­ne rad­ne ve­če­ri. On­dje su os­ta­le nje­zi­ne stva­ri, a za­bri­nu­ti vlas­nik apart­ma­na sve­je obja­vio na Fa­ce­bo­oku. – Ako ko vi­di Ni­ki Be­luc­ci, re­ci­te joj ne­ka do­đe u apart­man po stva­ri jer nam do­la­ze dru­gi gos­ti u dvi ure... – sto­ji u obja­vi ko­ja je na­smi­ja­la mno­ge.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.