Bes­kraj­ni dan

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Ia­ko uvje­ren da je ovo sa­mo krat­ka od­go­da, Phi­lu se slje­de­ći dan do­go­di ne­što o če­mu ni­je ni po­miš­ljao: ju­če­raš­nji dan se po­no­vio, pot­pu­no is­ti ka­kav je bio. A ta­ko i slje­de­ći, i slje­de­ći, i slje­de­ći. Oča­jan i pre­ne­ra­žen, Phil će...

05.15 05.45 06.30

07.00 08.25

08.35 09.30 09.55 10.20 10.50 11.35

Knji­ga ili ži­vot (R) Re­gi­onal­ni dnev­nik Te­le­tub­byji, ani­mi­ra­na se­ri­ja

Ju­hu­hu

Grad­ski he­ro­ji, cr­ta­na se­ri­ja Na­pri­jed, Go Jet­te­ri! (2), cr­ta­na se­ri­ja Flip­per i Lo­pa­ka, cr­ta­na se­ri­ja

H2O: uz ma­lo vo­de (2), se­ri­ja za dje­cu

H2O: uz ma­lo vo­de (2), se­ri­ja za dje­cu

Dr. Ber­g­mann, se­oski li­ječ­nik (19)

Dje­di­ca iza re­še­ta­ka, bri­tan­ski film

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.