Ru­ža vje­tro­va

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

Sr­đan od­lu­či nas­ta­vi­ti tra­ga­ti za prav­dom una­toč Sti­pi­nim pri­jet­nja­ma te na­gla­si ka­ko to či­ni sa­mo ra­di Ines, a ne ra­di svo­je ka­ri­je­re. Pred­stav­lja­ju­ći se kao nje­go­va ses­tra, Ni­ves po­sje­ti Bo­ri­sa u pri­tvo­ru.

12.05 Sud­ni­ca, od­vjet­nič­ka se­ri­ja (S01E158/147) 12.35 Sud­ni­ca, od­vjet­nič­ka se­ri­ja (S01E159/147)

13.05 Krv ni­je vo­da, se­ri­ja (S04E08/40) 13.55 Krv ni­je vo­da, se­ri­ja (S04E09/40) 14.45 K.T. 2, kri­mi­na­lis­tič­ka se­ri­ja (S01E141/159)

15.10 K.T. 2, kri­mi­na­lis­tič­ka se­ri­ja (S01E142/159) 15.40 K.T. 2, kri­mi­na­lis­tič­ka se­ri­ja (S01E143/159)

16.05 CSI: Mi­ami, kri­mi­na­lis­tič­ka se­ri­ja (S09E18/22) (12) 16.55 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska, hu­mo­ris­tič­na se­ri­ja (S09E14/24) (R) 17.20 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska, hu­mo­ris­tič­na se­ri­ja (S05E23/24) (R) 17.45 Te­ori­ja ve­li­kog pra­ska, hu­mo­ris­tič­na se­ri­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.