La­uda­to Tv

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

13.20 Vje­ra i na­da, emi­si­ja 13.45 In­k­vi­zi­ci­ja, se­ri­jal 14.15 Vi­na Cro­atia Vi­na Mo­sa­ica, emi­si­ja 15.00 Ži­vot i zdrav­lje, emi­si­ja 16.00 Ka­te­ri, igra­ni film 18.00 Iz­dvo­je­no, vi­jes­ti 18.30 PRIJENOS. sve­ta Mi­sa, Za­greb 20.00 Vi­jes­ti iz Sve­te Zem­lje 20.30 Nad­bi­skup Ful­ton J. She­en. Ži­vot vri­je­di ži­vje­ti, emi­si­ja

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.