Ja­bu­ka TV

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

13.30 Mo­da XL 14.15 Mo­da XL 15.00 ZAGI (R) 15.30 I Z L O G 16.00 Tre­nu­tak za čis­ti ku­tak (R) 16.30 Di­ca srit­nih li­ca 17.00 I Z L O G 17.30 Sport spe­ci­jal 18.00 Če­t­vr­ta vlast 18.30 Vi­ta­du raz­go­vor 18.45 Ser­bus Za­greb 19.03 In­fo 19.05 Za­gre­ban­ci­ja 19.30 Dje­čja te­le­vi­zi­ja-La­ku noć! 20.05 Sva­kod­ne­vi­ca

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.