Z1

Večernji list - Hrvatska - - Tv & Vodič -

12.00 Škol­ska li­ga, obra­zov­na emi­si­ja 12.30 Bu­ji­ca, in­for­ma­tiv­na emi­si­ja (1.R) 13.30 NAJ­A­VE PRO­GRA­MA 13.40 Glaz­be­na zo­na 14.00 Na­ci­onal­ne ma­nji­ne, obra­zov­na emi­si­ja 14.30 Glaz­be­na zo­na 14.45 Na­gla­sak da­na 15.00 Oda­be­ri zdrav­lje 16.00 Za­gre­bač­ki lek­si­kon

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.