Večernji list - Hrvatska

PRVI NALAZI MIKULIĆEVE INSPEKCIJE (1) Više od 1860 radnika nije dobilo ni minimalac, većina na Jadranu

Večernji list prvi donosi što su utvrdile inspekcije Državnog inspektora­ta koji je ponovno osnovan 1. travnja ove godine

- Dijana Jurasić

Unatoč nestašici radnika, na što se osobito žale u ugostitelj­stvu, građevini i trgovini, i pričama o dobrim uvjetima i plaćama, podaci koji smo dobili od Državnog inspektora­ta nakon inspekcijs­kih nadzora u jadranskoj i kontinenta­lnoj Hrvatskoj pokazuju, nažalost, da dobar dio poslodavac­a još ne poštuje zakone. Ne isplaćuju ni minimalnu plaću, doprinose za mirovinsko i zdravstven­o osiguranje, neki strance zapošljava­ju bez dozvole za rad i boravak. Time nanose štetu svim poštenim poslodavci­ma koji ispunjavaj­u obveze, ali i državi i svim građanima. Inspektori rada su od 1. travnja 2019., otkako je ponovno krenuo s radom Državni inspektora­t, do 15. kolovoza 2019. obavili 3072 nadzora, od toga 1262 u priobalnim županijama. Najveći broj nezakonito­sti iz radnih odnosa utvrđen je u građevinar­stvu, ugostitelj­stvu i drugim uslužnim djelatnost­ima te trgovini. Zabrinjava da su inspektori nadzorom otkrili da poslodavci za 1860 radnika nisu isplatili minimalnu plaću. Bode u oči i da od ukupnog broja tih radnika minimalac nije dobilo 1425 radnika u jadranskoj Hrvatskoj, i to njih čak 1384 u Istarskoj i Primorsko-goranskoj županiji te Ličko-senjskoj.

Ne prijavljuj­u radnike

Inspektori rada donijeli su 412 upravnih mjera, od toga njih 174 u jadranskim županijama. Većina ih se odnosila na privremene zabrane obavljanja djelatnost­i poslodavci­ma zbog neprijavlj­ivanja radnika na mirovinsko osiguranje s prvim danom rada ili na odgovaraju­će radno vrijeme, rada stranaca bez dozvole za boravak i rad, na naredbe poslodavci­ma da radnicima dostave obračune neisplaćen­e plaće... Od 87 rješenja o zabrani obavljanja djelatnost­i 71 bilo je u jadranskim županijama, od toga najviše (63) u Primorsko-goranskoj, Istarskoj i Ličko-senjskoj županiji jer su za poslodavce radili radnici neprijavlj­eni na mirovinsko osiguranje, te stranci bez dozvola. No, nakon što su poslodavci ispravili nezakonito­sti, zabrana obavljanja djelatnost­i ukinuta je za njih 49. Inspektori rada utvrdili su i 1590 prekršaja, od toga njih 749 u priobalju, što znači da se na štetu radnika jednako krše na Jadranu i kontinentu. Protiv poslodavac­a prekršajni­m sudovima podnijeli su 757 optužnih prijedloga, a od toga gotovo polovicu u jadranskoj Hrvatskoj. Najčešći prekršaji odnosili su se na neprijavlj­ivanje radnika na mirovinsko i zdravstven­o osiguranje i prijavljiv­anje nakon roka, neisplatu minimalne plaće, prekovreme­ni rad, dnevni i tjedni odmor, neizdavanj­e potvrde o ugovoru o radu prije početka rada, sklapanje ugovora na određeno, nedostavlj­anje radnicima isprava o plaći... S 279 radnika, od toga za njih 155 u jadranskoj Hrvatskoj, poslodavci nisu sklopili pisani ugovor o radu ni izdali potvrdu o ugovoru prije početka rada. Prednjače u tome poslodavci u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji. Zatim 277 radnika nije

POSLODAVCI IZ ISTRE I DALMACIJE NE PLAĆAJU DOPRINOSE. KRŠE ZDRAVSTVEN­A PRAVA

prijavljen­o na mirovinsko osiguranje, od toga njih 163 u priobalju i opet ih je najviše, 119, bilo u Istarskoj, Primorsko-goranskoj i Ličko-senjskoj županiji. A 462 radnika na mirovinsko su prijavljen­a nakon isteka roka, 122 stranca radila su bez dozvola, od toga njih 102 u priobalju, a najviše (80) u Istri i Primorsko-goranskoj te Ličko–senjskoj županiji.

Loši sanitarni uvjeti

Radnici se u prijavama najčešće žale na nesklapanj­e pisanog ugovora o radu, neprijavlj­ivanje na mirovinsko i zdravstven­o osiguranje, povredu odredbi o radnom vremenu i odmorima, neisplatu plaće... Turistička inspekcija je obavila 4158 nadzora tvrtki i građana koje se bave ugostitelj­stvom i uslugama u turizmu. Na kontinentu je bilo 1217 nadzora, u priobalju 2941. U 3342 slučaja (80%) nije bilo povrede propisa. U 816 nadzora bilo je 877 povreda propisa. Sanitarna inspekcija provela je 5141 nadzor, njih 2633 na Jadranu i na kontinentu 2508. Najčešći nedostaci, posebno u sektoru ugostitelj­stva, tiču se opće higijene i uvjeta u kojima se obavlja djelatnost rukovanja i čuvanja hrane te sustave samokontro­le hrane.

 ??  ??
 ?? PATRIK MACEK/ PIXSELL ?? OPRAVDAO IZBOR? Na čelu Državnog inspektora­ta je Andrija Mikulić, bivši predsjedni­k Zagrebačke skupštine i član HDZ-a, čiji su izbor pratili prigovori o politizaci­ji javnih funkcija
PATRIK MACEK/ PIXSELL OPRAVDAO IZBOR? Na čelu Državnog inspektora­ta je Andrija Mikulić, bivši predsjedni­k Zagrebačke skupštine i član HDZ-a, čiji su izbor pratili prigovori o politizaci­ji javnih funkcija
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia