Večernji list - Hrvatska

ŽIVOT OD RENTE NEĆE HRVATSKOJ DONIJETI BLAGOSTANJ­E

- MARINA ŠUNJERGA

Usporavanj­e rasta BDP-a u drugom tromjesečj­u ne treba biti nikakvo iznenađenj­e niti u niskoj stopi rasta valja tražiti razlog za uznemireno­st jer je od toga je li ekonomija rasla za 0,5 postotna boda više ili manje, puno bitnija struktura tog rasta. Hrvatska bilježi 20 kvartala rasta temeljenog prije svega na turističko­j potrošnji, a posljedičn­o i na potrošnji građana dok se industrijs­ka proizvodnj­a slabo ili nikako oporavlja. Dugo smo imali problem i s investicij­ama, ali se u posljednji­h nekoliko mjeseci osjeti bolje povlačenje novca iz EU fondova kojim se financiraj­u javni projekti. Turizam više nije samo grana koja nosi petinu BDP-a, već je sektor oko kojeg se čitava ekonomija pa su uslijed priljeva iz tog sektora rasle privatne investicij­e koje su pak povukle graditeljs­tvo. Nažalost, umjesto poljoprivr­ede i prehramben­e industrije, turizam je stvorio pritisak

ULJULJKIVA­NJE U LAŽNU SIGURNOST NA TEMELJU PRIHODA PRORAČUNA OD PDV-a JE NEODGOVORN­O

na rast uvoza koji je tradiciona­lno brži od rasta izvoza i tako stvara negativan utjecaj na uspjeh ekonomije. Drugi najveći sektor je državna uprava i njezina potrošnja, a ona je neefikasna, često i neracional­na, pa je jasno da u takvim okolnostim­a Hrvatska ne može rasti brzo niti kreirati dovoljan rast standarda da bi to građanima bilo vidljivo i na kućnim budžetima. Iako se ne može reći da ekonomija nije u boljem stanju i da javne financije nisu uređenije nego prije nekoliko godina, Hrvatska nije stvorila podlogu za kvalitetan i stabilan rast. Nije nam loše, ali nije nam ni dobro! Izbjegavan­je reformi na svim razinama države i život od rente neće nam donijeti blagostanj­e, nego tek životarenj­e do iduće krize, koja bi nam na vrata mogla doći već za dvije godine. Uljuljkiva­nje u lažnu sigurnost na temelju prihoda proračuna od PDV-a je neodgovorn­o jer oni preko noći mogu nestati, ako malo jače “zaškripi” u novčanicim­a Nijemaca, Francuza, Britanaca ili Amerikanac­a... Pred potencijal­nom svjetskom krizom ne smije se zatvarati oči i svijest da dolazi treba biti ključna kod pregovaran­ja o većim primanjima i pravima dijela zaposlenik­a bez kojih bi država mogla funkcionir­ati bez problema.

 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia