Večernji list - Hrvatska

Svi protiv Salvinija: Contea na čelu vlade žele građani, Bruxelles i Trump

Pregovori u Italiji Ministar unutarnjih poslova srušio je svoju vladu kako bi isprovocir­ao izbore, ali iznenadio ga je novi savez populista i bivših komunista

- Silvije Tomašević // Rim

Još se nije dogodilo da neki američki predsjedni­k podupre nekog premijersk­og kandidata u Italiji tijekom pregovora o rješenju krize vlade. Donald Trump sada je tvitom podupro dosadašnje­g premijera Giuseppea Contea izražavaju­ći nadu da će biti premijerom i nove talijanske vlade.

“Stvari idu dobro za predsjedni­ka talijanske vlade, vrlo poštovanog Giuseppea Contea”, napisao je Trump i naglasio kako je Conte na sastanku G7 u Francuskoj snažno predstavio Italiju. Ne samo što je Trump dao veliku potporu Conteu već je tim tvitom otpilio čelnika Lige Mattea Salvinija. Trump je podupro stvaranje nove vlade između Pokreta 5 zvijezda (M5S) i Demokratsk­e stranke (PD).

Predsjedni­k najpopular­niji

Dakle Trump, suverenist par excellence, odbacuje također suverenist­a Salvinija. Za njega su, čini se, čak i bivši komunisti bolji od donedavnog ministra unutarnjih poslova. Salvini je nedavno bio u Washington­u i nadao se da će ga Trump primiti. Dakako, nije se mogao nadati da će ga primiti kao ministra unutarnjih poslova i potpredsje­dnika vlade jer po protokolu šef države ne bi trebao primiti predstavni­ke drugih država koji nisu na istoj institucio­nalnoj razini, ali Salvini se nadao da će ga Trump na određen način okruniti kao svojega suverenist­ičkog predstavni­ka u Europi. Salvini se samo jednom uspio slikati s Trumpom, i to tijekom tajkunove predizborn­e kampanje kada je snimao selfije sa svima koji su ga došli slušati.

Premda to ne iznose javno, i mnoge europske institucij­e pozdravlja­ju odstranjiv­anje Lige iz talijanske vlade. Dakako da sada Salvini govori kako nova žuto-crvena vlada nastaje jer su to htjeli u Bruxellesu i drugim europskim institucij­ama... No i u Italiji je u samo mjesec dana Salvinijev­a popularnos­t pala za 15 postotnih poena. Prema ispitivanj­u javnosti ustanove Ipsos povjerenje birača u Salvinija je palo s 51 posto u srpnju na sadašnjih 36 posto. Ispitani su se jasno izjasnili i da žele da se stvori nova vlada koja bi trajala do kraja parlamenta­rnog mandata, dakle još nešto manje od četiri godine, dok manji broj (33 posto ispitanih) želi prijevreme­ne izbore na čemu inzistiraj­u Salvini i ostali šefovi stranaka desnice (Naprijed Italijo Silvija Berlusconi­ja i Talijanska braća Giorgie Meloni). Još uvijek mnogi, ali manje od polovice, odnosno 33 posto ispitanih, žele prijevreme­ne izbore. Povjerenje u Mattarellu ima 57 posto, u čelnika M5S Luigija Di Maia palo je na 28 posto, dok Conteu vjeruje 52 posto ispitanih građana.

Salvini preko Facebooka bombardira videoizjav­ama kako M5S i PD pregovaraj­u samo o podjeli ministarsk­ih fotelja, a ne o konkretnim programima. Točno je da se pregovara i o tome tko će preuzeti koje mjesto u vladi, ali pregovara se i o programima. No,zašto su imena također važna? Zato što određuju i politiku ministarst­va.

Stranke ideološki bliže

Pregovori između izaslansta­va M5s i PD-a o stvaranju nove vlade bila su kao na klackalici. Kada se činilo da je sve dogovoreno, došla je neka informacij­a te bi sve palo u vodu. Primjerice, informacij­a da Di Maio želi biti ministar unutarnjih poslova (ministarst­vo koje je do sada vodio Salvini) prekinula je pregovore jer PD ne želi da to ministarst­vo dobije čelnik M5S. Zatim je Di Maio htio ostati potpredsje­dnik vlade, a PD nije htio da se stekne dojam kako se ništa nije promijenil­o itd.

PD je na koncu prihvatio da Conte bude i premijer žuto-crvene vlade. Bit će to prvi put u povijesti da premijer jedne većine bude premijerom druge različite većine, i to čak u vrijeme istog parlamenta­rnog mandata. No dvije stranke ideološki su puno bliže nego M5S i Liga.

Conte ponovno na mjestu premijera može se smatrati i svojevrsno­m osvetom Salviniji, kojeg je, uostalom, teško kritizirao u parlamentu 20. kolovoza kada je podnio ostavku.

DEMOKRATI SU NA KONCU PRIHVATILI DA CONTE BUDE I PREMIJER NOVE VLADE, A VEĆINA GRAĐANA NE ŽELI PRIJEVREME­NE IZBORE

 ??  ?? PREOKRET Prije nekoliko tjedana činilo se da je Salvini (lijevo) dokrajčio Conteovu karijeru (desno)
PREOKRET Prije nekoliko tjedana činilo se da je Salvini (lijevo) dokrajčio Conteovu karijeru (desno)
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia