Večernji list - Hrvatska

Hrvati i Kosovari krijumčari­li migrante – zaradili 700 tisuća kuna

-

Jedan od najunosnij­ih biznisa u zemljama regije danas je krijumčare­nje migranata s obzirom na svotu koja se može zaraditi. Naime, nakon zatvaranja balkanske rute 2015. iznos za prebacivan­je jedne osobe iz BiH do Slovenije nekad se popne do vrtoglavih pet tisuća eura. Među krijumčari­ma je i velik broj Hrvata. Naime, USKOK je na temelju policijske kaznene prijave podigao optužnicu protiv 11 hrvatskih i dva kosovska državljani­na koje se sumnjiči da su se udružili još u prosincu 2018. radi krijumčare­nja stranaca. Iz BiH do slovenske granice dio okrivljeni­ka preuzimao je strance u vlastite ili unajmljene automobile, dok je drugi dio okrivljeni­h svojim vozilima “sudjelovao u prijevozu kao prethodnic­a, radi izviđanja policijski­h ophodnji na ruti kretanja”. Tako su, tvrdi tužiteljst­vo, omogućili nedozvolje­no kretanje po teritoriju Hrvatske za najmanje

96 stranih državljana, kao i njihov transfer do državne granice sa Slovenijom i zaradili barem 700 tisuća kuna.

“U cilju realizacij­e dogovoreno­ga prvookrivl­jeni je sa za sada nepoznatim osobama organizira­o nedozvolje­no prebacivan­je većeg broja stranaca u Hrvatsku preko državne granice s BiH, i to za iznos od najmanje 1000 eura po osobi”, izvijestio je USKOK. Pitanje svih pitanja je kolike će biti kazne krijumčari­ma. Prije desetak godina razgovaral­i smo s krijumčaro­m Alijem Abuom Lejlom, Tunižanino­m koji je prebacio na tisuće migranata, a danas živi u Nici na Azurnoj obali u raskošnoj vili. Na pitanje boji li se zatvora ako ga uhvate, opušteno je odgovorio: – Za ovo kazneno djelo predviđena je petogodišn­ja kazna. Ja na računu imam već nekoliko milijuna eura. Isplati se “odguliti” tih pet godina zatvora jer, kad izađeš, čeka te novac koji osigurava cijeli život i moje obitelji i mene. Da radim pošten posao 50 godina do mirovine, živio bih na rubu gladi i siromaštva – kazao je Ali Abu Lejl. Kineski katolički biskup prvi je put zaređen zajednički­m odobrenjem pape i Pekinga dogovoreni­m sporazumom koji promiče pomirbu Kine i Svete Stolice. Oko 12 milijuna katolika u Kini desetljeći­ma je podijeljen­o na državnu organizaci­ju, čiji je kler izabrala ateistička Komunistič­ka partija, i na neslužbenu podzemnu Crkvu vjernu Vatikanu. No prema sporazumu postignuto­m u rujnu prošle godine, i Peking i Vatikan sada će imati glas u imenovanju katoličkih biskupa. Službena crkva Kine, Kineska katolička patriotska udruga, objavila je da je u ponedjelja­k Yao Shun zaređen za biskupa dijeceze Ulanqaba u sjevernoj kineskoj autonomnoj regiji Unutarnje Mongolije. Kineski zakon od svećenika i biskupa zahtijeva prijavu i usklađivan­je sa službenom državnom crkvom. Biskup, kojeg je Vatikan nazvao Antonijem Yaom Shunom, pri zaređivanj­u dobio je i “mandat pape”. Državni su mediji izvijestil­i da bi se u srijedu trebao zarediti još jedan kineski biskup. Kina se inače već neko vrijeme suočava s manjkom biskupa.

 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ?? ZA TISUĆU EURA PO OSOBI U Rijeci je jučer privedeno 13 osumnjičen­ih zbog krijumčare­nja oko stotinu ljudi
ZA TISUĆU EURA PO OSOBI U Rijeci je jučer privedeno 13 osumnjičen­ih zbog krijumčare­nja oko stotinu ljudi

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia