Večernji list - Hrvatska

Imamo tisuću doktora više nego prije devet godina, a sustav sve gori

Problem nije u broju izvršitelj­a nego u lošoj organizaci­ji zdravstven­og sustava, a od obećanih reformi ništa

- Romana Kovačević Barišić // Zagreb

Liječnici već nekoliko godina upozoravaj­u zdravstven­e vlasti da je potrebno sveobuhvat­no kadrovsko planiranje na duže staze kako bi se spriječilo da pojedine hrvatske regije ostanu bez liječnika. S druge strane, statističk­im podacima koji govore o rastu apsolutnog broja liječnika nastoji se pokazati da problem nije toliko alarmantan. Ima li hrvatska dovoljno, premalo ili previše liječnika?

Javno zdravstvo

Prema podacima Nacionalno­g registra pružatelja zdravstven­e zaštite i podacima objavljeni­m na web-stranici HZJZ-a, u RH je 2018. godine bilo ukupno 15.047 doktora medicine, od kojih je manji broj ili 11% radilo u privatnim klinikama i ordinacija­ma. U javnom zdravstvu 31. srpnja ove godine radilo je 13.571, a 31. prosinca 2018. godine njih 13.733, iz čega je vidljivo da se u sedam mjeseci broj liječnika u sustavu javnog zdravstva smanjio za 162.

Statističk­i podaci HZJZ-a bilježe rast broja liječnika iz godine u godinu. Lani je bilo 14.810 doktora, preklani 14.427, u 2013. imali smo ih 13.731, a 2010. bilo je 13.986 liječnika.

Raste i broj zdravstven­ih radnika srednje stručne spreme, a to su uglavnom medicinske sestre, pa ih je lani bilo 33.538, dok ih je 32.935 bilo 2010. godine. Brojke jednostavn­o govore da veći broj liječnika i medicinski­h sestara sada skrbi o manjem broju pacijenata, jer Hrvatska bilježi i trend iseljavanj­a.

Ipak, istovremen­o iz godine u godinu zdravstvo postaje sve teže dostupno. Liste čekanja dosežu apsurdne rokove, a dio stanovnika sve teže dolazi do liječnika.

– Fizički rast broja izvršitelj­a je samo nužan uvjet dobrog funkcionir­anja svakog dijela javnog sektora. Nažalost, ne i dovoljan. Ako se sustavom javnog zdravstva ne upravlja kako treba, ni višak liječnika također ne bi donio boljitka – govori Miroslav Mađarević, stručnjak za inovacije u javnom sustavu.

A prema Eurostatov­im podacima, Hrvatska ima 336 liječnika na sto tisuća stanovnika. U EU je taj prosjek 351 liječnik na sto tisuća, tako da je to zaostajanj­e od četiri posto. Prethodnih je godina ono iznosilo između 10 i 15 posto. Još

1600 liječnika nedostaje da bi se dosegao taj europski prosjek.

– Manjak liječnika i razina preoptereć­enosti u bolničkoj zdravstven­oj zaštiti najočitiji je iz nevjerojat­nog podatka o 2,7 milijuna prekovreme­nih sati koje su liječnici odradili u 2017. godini. U primarnoj zaštiti je oko 200 timova bez nositelja, liječnika, dok bi primjena limita od 1500 pacijenata po timu kao garancija kvalitetne pružene zdravstven­e usluge značio nedostatak dodatnih timova, tj. liječnika – iznosi šef Liječničke komore Krešimir Luetić.

Problem nije jednoznača­n pa se, nažalost, nijedna zdravstven­a administra­cija dosad s njim i nije znala nositi. Svaka naznaka zdravstven­e reforme ostala je tek na praznim najavama. Kao prvo Hrvatska ima prevelik broj bolnica od kojih su neke međusobno udaljene manje od 20 kilometara, a svaka ima sve odjele. Uz opći trend napuštanja unutrašnjo­sti Hrvatske, ona ne privlači ni nove liječnike. Pacijenti iz tih sredina uvelike biraju liječenje u velikim kliničkim centrima pa tamo godinama egzistiraj­u odjeli s jako malim obrtajem pacijenata. Političke volje za stvarne reforme jednostavn­o nema pa se serviraju tek kratkoročn­e kozmetičke izmjene. Domovi zdravlja su devastiran­i i u njima je ostalo jako malo specijalis­tike, premda bi se najveći dio zdravstven­ih usluga trebao pružati upravo na toj razini. I onda se najveći dio zdravstven­ih usluga traži od skuplje, sekundarne razine.

Krpaju se

Zbog dezorijent­iranosti i apatičnost­i sustava, obiteljski liječnici pribjegava­ju sve više tzv. defenzivno­j medicini, što rezultira prekomjern­im upućivanje­m na skupe pretrage. Uvjeti za rad u domu zdravlja mlade doktore uvelike odbijaju, a lokalne vlasti ne čine ih boljima. Mnogi domovi zdravlja u unutrašnjo­sti i na otocima jedva skrpaju timove obiteljski­h doktora i to bez nositelja, pa nemaju svi pacijenti jednako dostupnu uslugu: oni koji imaju “svog” doktora, nemaju ga svaki dan jer on odlazi u druga mjesta, a u tim drugim mjestima ljudi čekaju hoće li im uopće netko doći. Vremensko kadrovski normativi nešto je što bi postavilo okvire sustavu, ali mjerodavni to izbjegavaj­u. Na kraju, stanovništ­vo stari više no ikad, a posljedičn­o i dulje pobolijeva, što znači da doktora zasigurno neće biti previše.

Problem nije u broju izvršitelj­a nego u lošoj organizaci­ji zdravstven­og sustava, a od obećanih reformi ništa Krešimir Luetić, Liječnička komora

 ??  ?? Zdravstven­i apsurd: Iako broj liječnika stalno raste, liste čekanja dosežu apsurdne rokove, a dio stanovnika sve teže dolazi do liječnika
Zdravstven­i apsurd: Iako broj liječnika stalno raste, liste čekanja dosežu apsurdne rokove, a dio stanovnika sve teže dolazi do liječnika
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia