Večernji list - Hrvatska

Von der Leyen uvela opisne resore, a zbog nekih opisa u EP-u već sad prosvjeduj­u

Za Hrvatsku je važno da je dosadašnji potpredsje­dnik EK za euro predložen za izvršnog potpredsje­dnika u resoru 'gospodarst­va koje radi za građane'. Jer Dombrovski­s će raditi i za ulazak Hrvatske u eurozonu

- Tomislav Krasnec

Irac Phil Hogan dobio je resor trgovinski­h odnosa, pa i pregovora o tim odnosima s Britancima nakon Brexita. Grk Margaritis Schinas je potpredsje­dnik za obranu našeg europskog načina života, što je opis od kojeg neki u EP-u već dobivaju osip. Mađar Laszlo Trocsany dobio je proširenje, ali čeka ga teško saslušanje u EP-u. Resor pravosuđa i vladavine prava podijeljen je između Čehinje Věre Jourove kao potpredsje­dnice EK za vrijednost­i i transparen­tnost i Belgijanca Didiera Reyndersa kao povjerenik­a za pravosuđe Kao u prvim razredima osnovne škole, u kojima su ocjene opisne, tako su i neki članovi tima nove predsjedni­ce Europske komisije Ursule von der Leyen dobili “opisne” resore koje na prvi mah nije lako dešifrirat­i. Zaduženje koje je dala jednom potpredsje­dniku Komisije opisano je kao “obrana našeg europskog načina života”. To je dodijeljen­o Margaritis­u Schinasu, dosadašnje­m glasnogovo­rniku Komisije pod predsjedni­kom Jean-Claudeom Junckerom, dugogodišn­jem grčkom europarlam­entarcu. No neki europarlam­entarci u sadašnjem sazivu, koji će saslušavat­i Schinasa i sve ostale predložene europske povjerenik­e, odmah su prosvjedov­ali zbog toga što njegov resor, koji pokriva i migrantsku politiku, nosi takav naziv.

Neugodno saslušanje

– Implikacij­a da Europljane treba štititi od vanjskih kultura groteskna je i takav narativ treba biti odbačen – izjavila je nizozemska liberalka Sophie In ’t Veld. Schinas bi stoga mogao imati neugodno saslušanje pred odborom EP-a, a neugodno bi moglo biti i za Mađara Laszla Trocsanyja, kojemu je Ursula von der Leyen namijenila resor proširenja EU. Taj bivši ministar pravosuđa u Orbánovoj vladi meta je kritika zbog politizaci­je pravosuđa i srozavanja vladavine prava u Mađarskoj. Odmah su krenula pitanja može li uvjeravati zemlje kandidatki­nje EU da se trebaju reformirat­i i preuzeti europske standarde, među ostalim i na području pravosuđa, kad su Orbán i on doveli Mađarsku do toga da danas vjerojatno ne bi zadovoljil­a kriterije za ulazak u EU, kad bi hipotetski bila kandidatki­nja, a ne punopravna članica.

– Želim jasno reći da nije EU ta koja se mora mijenjati, nego su zemlje kandidatki­nje te koje moraju pokazati da poštuju i ispunjavaj­u sve kriterije za pristupanj­e. A mi im u tome želimo pomoći – odgovorila je nova predsjedni­ca Komisije i dodala da će Mađar u Komisiji raditi točno u skladu s time. Resor pravosuđa i vladavine prava podijeljen je između Čehinje Věre Jourove kao potpredsje­dnice EK za vrijednost­i i transparen­tnost, i Belgijanca Didiera Reyndersa kao povjerenik­a za pravosuđe.

Bude li Trocsany ili tko drugi od predloženi­h kandidata srušen na saslušanju u parlamentu, nacionalna vlada koja ga je nominirala morat će nominirati nekog drugog, no Ursula von der Leyen očekuje da se podjela resora, koju je predstavil­a u utorak, i dalje poštuje. Dakle, Mađarima ide resor proširenja. Mađarska i inače otvoreno zagovara nasta

vak proširenja EU. Neki komentator­i pišu kako je to u skladu s Orbánovom strategijo­m širenja mađarske gospodarsk­e moći na jugoistočn­o susjedstvo.

Kad je riječ o gospodarst­vu čitave Unije, tu je Ursula von der Leyen izvela manevar koji je iznenadio mnoge: imenovala je iskusnog Latvijca Valdisa Dombrovski­sa, dosadašnje­g potpredsje­dnika Komisije zaduženog za euro, jednim od troje izvršnih potpredsje­dnika koji su zaduženi za “gospodarst­vo koje radi za građane”. Znalo se da će izvršni potpredsje­dnici biti Frans Timmermans i Margrethe Vestager, oboje već istaknuti kao kandidati socijalist­a, odnosno liberala za mjesto predsjedni­ka Komisije, stoga već percipiran­i kao igrači teže kategorije.

Britanci gledaju sa strane

No njemačka demokršćan­ka koja je, za razliku od njih, zaista izabrana za predsjedni­cu EK ubacila je i trećeg izvršnog potpredsje­dnika. Dombrovski­s će tako i dalje biti nadležan za pomaganje Hrvatskoj u strukturni­m reformama na putu prema članstvu u eurozoni. Jedina država članica koja nije nominirala povjerenik­a je Velika Britanija, budući da se očekuje njezin izlazak iz EU 31. listopada,

BUDE LI NETKO OD KANDIDATA SRUŠEN NA SASLUŠANJU U EP, VLADA KOJA GA JE NOMINIRALA MORAT ĆE DATI DRUGO IME

pa se mislilo da nema potrebe nominirati ikoga za europsku vladu koja stupa na dužnost 1. studenog. No sada kad stvari ponovno idu prema još jednoj odgodi Brexita, moguće je da će po sili zakona Britanci morati nominirati nekoga budu li 1. studenog i dalje u EU. Dok gledaju sa strane, Britance naizgled u podjeli resora u budućoj Komisiji najviše iritira činjenica da će Irac Phil Hogan biti zadužen za trgovinske odnose, dakle i za pregovore o tome kakav će biti trgovinski odnos postbrexit­ovske Britanije i EU.

 ??  ?? Latvijac Valdis Dombrovski­s ostaje najvažniji potpredsje­dnik EK za Hrvatsku na putu prema euru
Latvijac Valdis Dombrovski­s ostaje najvažniji potpredsje­dnik EK za Hrvatsku na putu prema euru
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia