Večernji list - Hrvatska

Suci i nakon povećanja imaju manju plaću nego 2009. i prosječnu u EU

Plaća sudaca početnika, prema podacima CEPEJ-a, bila je 32. među 48 zemalja i po iznosu i po omjeru u odnosu na prosječnu državnu plaću, a plaća vrhovnih sudaca s omjerom je bila 22., a u iznosu 27.

- Marinko Jurasić

Naravno da su plaće u zdravstvu uz uvjete rada jedan od razloga odlaska liječnika i medicinski­h sestara iz Hrvatske. Tražeći argumente za povišicu plaće, liječnici traže kolektivni ugovor ili da se i za njih donese posebni zakon po uzoru na Zakon o plaćama sudaca, kojim bi se osnovna plaća liječnika propisala na razini plaće županijsko­g suca. Također, kažu, ako su sucima nedavno povećane plaće, onda nema razloga da se i liječnicim­a ne povećaju. Tako su suci još jednom obilježeni kao dio povlaštene elite na vlasti. Premda, kad im je osnovica plaće povećana za 6%, to je još uvijek 3% manja plaća nego što su je suci imali 2009., kad je iznosila 4873 kune. Međutim, 2013. osnovica za obračun plaće prvo im je smanjena 3%, a 2014. još 6% na iznos od 4443 kune, koliko im je donedavno iznosila osnovica. S povećanjem od 6% osnovica im je sada 4710 kuna.

Suci uglavnom samo na plaći

Međutim, plaće sudaca ne mogu se uspoređiva­ti s plaćama liječnika. Naime, suci, da bi ispunili zadane kvote i poštovali zakonske rokove, kako ne bi stegovno odgovarali, posao, odnosno spise moraju nositi i kući. Ali, za taj prekovreme­ni rad nisu plaćeni. Suci ne dobivaju ni sve one dodatke, božićnicu, dar za djecu, jubilarnu nagradu, regres za godišnji odmor... Suci nemaju kolektivno­g ugovora niti sva ona prava koja iz njega proizlaze. Plaća im je u pravilu jedini izvor prihoda jer im je zabranjeno raditi dodatne poslove, odnosno tek manji dio sudaca iznimno, uglavnom na najvišim sudovima, ostvaruje dodatna primanja kroz stručne radove i na seminarima te u stegovnim vijećima nekih komora. Dakako, suci moraju čuvati svoju neovisnost i od bilo kakvih, pa i najmanjih darova iz zahvalnost­i te moraju voditi računa o svom ponašanju u slobodno vrijeme kako ne bi ugrozili svoju neovisnost. I to što je za suce i druge pravosudne dužnosnike postoji zaseban zakon posljedica je shvaćanja koje vrijedi za većinu demokratsk­ih zemalja da su i plaće sudaca jedan od bitnih elemenata njihove neovisnost­i, odnosno jamstva da će svoju funkciju obavljati savjesno, pošteno i časno.

Prema posljednji­m podacima CEPEJ-a, Komisije Vijeća Europe za učinkovito­st pravosuđa, Hrvatska ne spada u red zemalja s visokim plaćama sudaca, a i u razmjeru s prosječnom bruto plaćom na državnoj razini plaće naših sudaca u razumnim su, prosječnim okvirima. Prema određenim statističk­im pokazatelj­ima, ukupna izdvajanja na sudske plaće u usporedbi s BDPom jesu velika, ali nisu suci krivi što je Hrvatska s 43 suca na sto tisuća stanovnika na samom vrhu, za razliku od recimo Danske sa 6 sudaca, Norveške i Italije s 11, Njemačke s 24 suca i Irske s 3. Međutim, pritom se gubi iz vida opseg poslova koje imaju naši suci i činjenica da mi spadamo u nacije koje se najčešće tužakaju, odnosno svoje konflikte rješavaju na sudovima, čime pogoduje naš pravosudni sustav temeljen na dostupnost­i sudova svakome, bez obzira na veličinu i značaj problema. Stoga naši suci u usporedbi s europskima i rješavaju mnogo veći broj predmeta, i to posljednji­h godina rade vrlo ažurno.

CEPEJ je objavio usporedne podatke za 48 zemalja s plaćama sudaca početnika i njihov omjer prema prosječnim bruto plaćama na državnoj razini, te iste podatke za suce vrhovnih sudova. Te bi podatke s obzirom na povećanje osnovice za obračun sudskih plaća trebalo korigirati za 6%, ali ni to ne bi bitno promijenil­o status naših sudaca u usporedbi sa sucima drugih zemalja. Plaće sudaca početnika kreću se u rasponu od 0,94 u Njemačkoj do 4,31 u Armeniji, a u Hrvatskoj su 1,87 prosječne državne plaće. I po tomu smo bili 32., kao i po apsolutnom iznosu plaće u eurima. Povišica koju su suci dobili Hrvatsku bi diglo za nekoliko mjesta u poretku.

Najveći omjer kod Rumunja

Suci Vrhovnog suda s omjerom 4,12 u odnosu na državni prosjek smještaju nas na 22. mjesto, a u apsolutnom bruto iznosu od 50.927 eura na 27. mjesto. Omjer plaća vrhovnih sudaca inače se kreće od 1,62 u Njemačkoj u odnosu na prosječne plaće, do čak 8,28 u Rumunjskoj, koliko je tamošnja plaća vrhovnih sudaca veća od prosječne.

Uz poneke izuzetke, i plaće sudaca početnika i plaće sudaca na vrhovnom sudu, dakako, veće su u apsolutnom iznosu u razvijenim zapadnim zemljama.

NAŠI SUCI NEMAJU BOŽIĆNICE, DAR ZA DJECU, REGRES I DRUGE BENEFICIJE JER NEMAJU KOLEKTIVNI UGOVOR

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia