Večernji list - Hrvatska

U kriptu obnovljene crkve položeni ostaci Zrinjana

PRONAĐENI TIJEKOM ARHEOLOŠKI­H ISTRAŽIVAN­JA U ZRINU

-

Zemni ostaci Zrinjana, pronađeni na crkvištu srušene župne crkve Našašća sv. Križa tijekom arheološki­h istraživan­ja 2013., 2014. i 2018. godine, položeni su u kriptu obnovljene crkve koja je uništena tijekom napada partizana na to banovinsko selo 9. i 10. rujna 1943. godine. Analiza pronađenih kostiju ukazala je kako neke od njih potječu iz 2. svjetskog rata. U dva dana rujna 1943. godine partizani su nakon žestokih borbi osvojili selo te pritom ubili i mnoge civile, a preostali su iseljeni te se u vrijeme Jugoslavij­e više nikada nisu mogli vratiti kući. Sprovodne obrede pronađenih zemnih ostataka Zrinjana predvodio je u utorak 10. rujna u crkvi Našašća sv. Križa sisački biskup Vlado Košić, a nazočili su im i generalni vikar i ravnatelj Zaklade za gradnju crkve u Zrinu mons. Marko Cvitkušić te domaći župnik vlč. Stjepan Filipec. Misno slavlje i blagoslov obnovljene crkve, na blagdan Uzvišenja sv. Križa, u subotu 14. rujna u 10.30 predvodit će zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić.

Crkva je obnovljena nakon višegodišn­jih radova, tijekom kojih su na mjestu sadašnje crkve pronađeni i ostaci dotad neznane ranogotičk­e monumental­ne crkve s ovalnom apsidom i pojačanim kontrafori­ma iz predtursko­g vremena. – Uz temelje crkve, pronađeni su i ostaci gotičkog prozora, podnice druge crkve s tragovima požara te detalji gotičkih ukrasa. Na više su razina pronađeni i grobovi s ljudskim kostima – rekla je nakon pronalaska ostataka arheologin­ja Ivana Boras.

Prema izračunima, gotička kamena crkva bila je duga čak 28 metara, širina broda bila je 14, a najšireg dijela sa sakristijo­m i zvonikom 19 metara. Veličina crkve, tvrde stručnjaci, nedvosmisl­eno svjedoči o velikoj važnosti Zrina u srednjovje­kovnoj povijesti Hrvatske.

 ??  ?? SISAČKI BISKUP Vlado Košić predvodio je sprovodni obred pronađenih ostataka
SISAČKI BISKUP Vlado Košić predvodio je sprovodni obred pronađenih ostataka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia