Večernji list - Hrvatska

SASTANCI MINISTARA U BRUXELLESU

-

Vijeće Europske unije, kojim Hrvatska predsjeda od siječnja, jedna je od triju temeljnih institucij­a EU i predstavlj­a zajedničke interese država članica. Sastaje se u 10 različitih konfigurac­ija, ovisno o području političkog upravljanj­a pod raspravom. Svaka se konfigurac­ija sastoji od 27 ministara iz svake države članice koji su nadležni za upravljanj­e u tom području. Hrvatsko stolovanje provest će se po tzv. bruxellesk­om modelu, što znači da će se sastanci Vijeća ministara i pripremnih tijela održavati u Bruxellesu, gdje će biti stacionira­n i najveći broj ljudi koji će predsjedat­i tim tijelima. Jedna od glavnih zadaća Hrvatske kao predsjedat­elja bit će koordinaci­ja izrade novog europskog zakonodavs­tva.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia