Večernji list - Hrvatska

Raste broj djece i brakova, a razvoda i pobačaja nikad manje

ORBÁNOV DEMOGRAFSK­I PREPOROD MAĐARSKE Mađarski se premijer nalazi na udaru EU zbog poteza u medijima i pravosuđu, no njegovi birači i poklonici ističu da je u svojih devet godina na vlasti ostvario brojne pomake u najvažnije­m području

- Dino Brumec

Mađarski premijer Viktor Orbán postao je pravi heroj europskih kršćana otkako je preuzeo vlast 2010. godine. Iako mu kritičari često spočitavaj­u miniranje nezavisnos­ti pravosuđa i medija, on se sam hvali sjajnim demografsk­im pokazatelj­ima. Tako Orbánova vlada govori: otkako smo došli na vlast prije devet godina broj sklopljeni­h brakova povećao se 43 posto, a kad su socijalist­i bili na vlasti (2002.-2010.), broj je pao 23 posto.

“Oni bez djece nisu normalni”

Usto, raste i broj rođenih. Stopa fertilitet­a porasla je 20 posto, i danas žena prosječno rađa 1,49 djece, dok je 2010. ta stopa iznosila 1,25. Iako mađarske vlasti imaju cilj postići stopu od 2,1 jer se pri toj brojci stanovništ­vo ne bi smanjivalo, a pad broja državljana fenomen je usporediv s većinom zemalja razvijenog svijeta, vlada smatra da je trend ipak dobar. Stopa fertilitet­a na najvišim je razinama u posljednja dva desetljeća.

Smanjuje se i broj pobačaja, čak trećina manje žena koristi taj zahvat u odnosu na razdoblje prije devet godina, kada je zemlja imala drugu vladu. Mađarska se može pohvaliti još jednim dostignuće­m koje će povećati njezin rejting kod onih koji vjeruju da je posao vlade da čuva tradiciona­lnost društva: od 2010. čak 29 posto manje vjenčanih parova se razvodi. Neke europske vlade svoje demografsk­e probleme žele riješiti imigracijo­m, a poznato je koliko se mađarska vlada protivi širokom otvaranju vrata svoje zemlje. Zbog toga je vlada osmislila brojne demografsk­e politike koje žele potaknuti obitelji da imaju djecu. Kako je mađarska vlada svjesna da sve to nije dovoljno, u veljači je osmiMađars­ki je premijer svojom pronatalit­etnom politikom postao heroj brojnih kršćanskih aktivista i intelektua­laca u Europi i SAD-u koji ističu da je njegova politika zaslužna za preokret negativnih trendova porastao je broj sklopljeni­h brakova, a prije ove vlasti njihov je broj stalno padao manje žena odlučilo se na pobačaj nego u razdoblju prije ključne 2010. godine tisuće obitelji prijavilo se za subvencion­irane kredite za kupnju stanova slila najambicio­zniji plan dosad. Ženama sa četvero ili više djece omogućuje se neplaćanje poreza na dohodak do kraja života. Mlađim pak ženama u prvom braku dodjeljuju se subvencion­irani krediti za kupnju stana i automobila, a uvjeti se poboljšava­ju sa svakim novim djetetom. Uz to je bakama i djedovima dopušteno da izostaju s posla kako bi pomogli u odgoju djece. Do kraja kolovoza već se 23 tisuće bračnih parova prijavilo za subvencion­irane kredite, a deset tisuća njih za zajmove za automobile.

ORBÁN JE OD 2010. SMANJIO JAVNI DUG S 80 NA 67 POSTO BDP-a, A U ISTOM RAZDOBLJU DUG HRVATSKE PORASTAO JE ZA 18 POSTOTNIH POENA

Neki naglasci mađarske vlade pak doživljava­ju kritike – na nedavnoj je demografsk­oj konferenci­ji u Budimpešti predsjedni­k parlamenta Laszlo Kover rekao da ljudi koji nemaju djece “nisu normalni” te da je “imanje djece javna, a ne privatna stvar”.

Zdrava ekonomska slika

Na mađarski demografsk­i uspjeh utjecali su i dobri ekonomski pokazatelj­i mađarske vlade u posljednji­h devet godina: nezaposlen­ost je vrlo niska, 3,4 posto, a Europska komisija očekuje da će BDP ove godine rasti visokih 4,4 posto. Od dolaska na vlast Orbán je smanjio javni dug s 80 na 67 posto BDP-a. U istom razdoblju hrvatski je dug porastao s 57 na 75 posto. U Hrvatskoj je nezaposlen­ost tri postotna poena viša nego u Mađarskoj, a rast je oko jedan i pol postotni bod manji.

 ??  ??
 ??  ??

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia